Tuzlanski inovatori osmislili uređaj za mjerenje aerozagađenja

     

Studenti Fakulteta elektrotehnike u Tuzli osmislili su uređaj za precizno mjerenje kvalitete zraka. Već sada su izradili prototip, a ovaj patent ima mnoge prednosti u odnosu na standardne mjerne stanice.

”Mjerna stanica je veoma mala, unutra se sastoji od mikrokontrolera, senzora pm čestica, senzora za vlagu i temperaturu. Mikrokontroler  ima na sebi vajles adapter spoji se na kućnu mrežu u domu građana može i drugih bilo kakav vajsel” kaže Haris Aličić. 

Prednost mjernih stanica koji su osmislili mladi je njihova kompaktnost. ”Dugoročni cilj je kroz ovakvu mrežu, kada imamo puno mjernih stanica.. moći ćemo utvrditi od čega se grad najviše zagađuje. Ovdje u Tuzli je stalna polemika ko više zagađuje: Termoelektrana ili privatna ložišta?! Nadamo se da ćemo kroz ovo razbiti taj krug” – dodaje Haris.

”Trenutno u gradu Tuzla postoje tri stacionarne mjerne stanice koje daju podatke samo sa tih lokacija.  Mi bismo ovim projektom proširili tu mrežu  i imali bi mjerne stanice na mnogo više lokacija kako bi dobili podatke na raznim mjestima, a ne ovako, u jednom mjestu je ta zagađenost i računa se za sva druga mjesta, a recimo u drugim dijelovima je sasvim druga situacija,” rekla je Medina Bristrić.

Kada do kraja provedu svoj projekat, usavrše aplikaciju te naprave veliki broj mjernih stanica svima će biti jasno od čega se zagađuje zrak u Tuzli. ”Ono što planiramo u narednom periodu je da probamo potaknuti i mlađe, osnovce, srednjoškolce da krenu u ovaj svijet da nekako i oni već u ranoj fazi krenu razvijati neke prototipe” – dodaje Benjamin Huseinefendić.