Tuzlanski kanton bogatiji za 25 doktora nauka

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Svečanim činom dodjele diploma danas je promovisano 25 doktora nauka Univerziteta u Tuzli koji su svoje disertacije odbranili na fakultetima ove visokoškolske ustanove. Obilježavanje jednog od najznačajnijih uspjeha u naučnom usavršavanju upriličeno je na Univerzitetu u Tuzli, a tom prilikom je istaknuto da doktori nauka predstavljaju pravu vrijednost ove ustanove.

”Svako od njih će dati svoj doprinos na mjestu na kojem rade ili Univerzitetu u Tuzli koji ostaje njihova kuća u kojoj su dobrodošli. Vjerujem da će sve ono što su naučili i uradili moći primijeniti na svom poslu te će dalje nastaviti djelovati u svojoj izgradnji”, kaže prof.dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Ovo je zaista bio poseban dan za sve koji su danas svečano postali doktori nauka. Osmijeha na njihovim licima danas nije nedostajalo, budući da su od sada u punom kapacitetu u službi državi i društvenoj zajednici kao kredibilni ljudi iz svoje oblasti.

”Mislim da su sve kolegice i kolege veoma sretni. To je za nas jedan veliki životni uspjeh. Što se tiče budućnosti nadam se ad ćemo prije svega mi pokazati inicijativu da ćemo ono što smo naučili tokom školovanja predočiti u praksu i pomognemo državi i cijeloj društvenoj zajednici da krenu u pravom smjeru” navodi Damir Bećirović, doktorant.

Doktorsku disertaciju u ovoj akademskoj godini odbranila je i Silva Banović na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli. Odsjek za logopediju i audiologiju dobio je naučnicu koja je obradila temu “Funkcionalne komunikacijske sposobnosti osoba s demencijom”. Riječ je o veoma važnoj temi koja je prvi put obrađena u Bosni i Hercegovini.

”Činjenica je da društvo u BiH stari i ono će se morati nositi s tim rastućim problemom. Doktorska disertacija koju sam radila svojim rezultatima je pokazala da naše društvo ima osobe s demencijom koje još uvijek nisu dijagnosticirane i s njima se može raditi na poboljšanju konvektivnih, funkcionalnih i lingvističkih sposobnosti te ih se može razlikovati od osoba koje stare, ali bez demencije”, ističe ona.

S ovakvim osobama bi trebao raditi jedan multidisciplinarni tim uključujući i logopede, međutim to se u BiH nedovoljno primjenjuje u praksi. Oni puno mogu pomoći u komunikacijskom dijelu, ne samo osobi s demencijom, već i čitavoj porodici koja se mora nositi s tim problemom kazala je Banović.

I predsjednik Općinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović danas je promoviran u zvanje doktora nauka a svoju doktorsku disertaciju odbranio je na Pravnom fakultetu u Tuzli.

“Trebalo je zaista mnogo truda, rada i odricanja kako bi se uspješno okončao doktorski studij. To je jedna izuzetna prilika da se dugogodišnje stručno iskustvo spoji sa stečenim naučnim znanjima i aplicira u praksi”, navodi Tulumović.

Tulumović je prvi u našoj zemlji obradio temu vezanu za materijalno krivično pravo, odnosno krivična djela s elementima nasilja u krivičnom zakonodavstvu BiH, s posebnim osvrtom na nasilje u porodici. Izvršio je temeljitu obrada 11 krivičnih djela s posebnim fokusom na nasilje u prodici.

U konačnici današnji broj promovisanih doktoranata svjedoči opredjeljenju Univerziteta u Tuzli da ide u korak s vremenom i nudi svojim doktorantima pogodno okruženje za istraživanja u toku sa savremenim trendovima u nauci.