Tuzlanski kanton dobio nove standarde i normative za predškolski odgoj i obrazovanje

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Nakon tačno 20 godina Tuzlanski kanton je dobio nove pedagoške standarde i normative za predškolski odgoj i obrazovanje. Novi pedagoški standardi i normativi su doneseni 30.07.2019. godine, a sve do tada su predškolske ustanove radile na osnovu starih pedagoških standarda iz davne 1999. godine. Zbog sve veće zainteresovanosti roditelja i djece za ovim vidom obrazovanja, resorno ministarstvo formiralo je radnu grupu koja je radila na izradi novih pedagoških standarda. Oni, između ostalog, propisuju i površinu prostornih kapaciteta u kojima borave djeca i broj djece u odgojnim grupama.

„Novi pedagoški standardi su povećali broj djece u odgojnim grupama. To povećava kapacitete naših ustanova, zato je došlo do povećanja broja upisane djece. Zatim, definisali smo pod kojim uslovima s eupisuju djeca sa poteškoćama u razvoju, ko s njima radi i da broj izvršilaca u odgojnoj grupi ije zakovan na dva, nego najmanje dva izvršioca. Dakle, ako povećavamo broj djece u odgojnim grupama, imamo mogućnost da u saradnji sa osnivačima povećavamo i broj izvršilaca. Znači, najmanje dva, a može raditi i više, kroz asistente i stručne saradnike“, izjavio je Hajrudin Mehanović, predsjednik aktiva direktora predškolskih ustanova TK.