Tuzlanski kanton uskoro bi mogao dobiti novi Zakon o dopunskim pravima boraca

     

Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica karakterističan je po tome što potencira pravo na egzistencijalni dodatak, jedinstveni borački registar i registar za korištenje prava iz boračko – invalidske zaštite. Pravo na egzistencijalnu naknadu u Tuzlanskom kantonu do 31. decembra ostvarilo je 3516 boraca starijih od 57 godina kojima će prve uplate retroaktivno od dana podnošenja zahtjeva, biti isplaćene tokom ovog mjeseca. Na putu pronalaska rješenja za borce mlađe od 57 godina starosti, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, Ministarstvo za boračka pitanja TK u februaru će Skupštini TK uputiti novi zakon o dopunskim pravima boraca. Na taj način u potpunosti će biti usklađen sa Federalnim zakonom. Resorni kantonalni ministar tvrdi da očekuje da će novim zakonom problemi boračke populacije u velikoj mjeri biti riješeni.

„Očekujemo da polovinom marta na drugoj sjednici Skupštine TK usvoji prijedlog izmjena i dopuna Zakona i time se stvore pretpostavke da i demobilisani borci mlađi od 57 godina počnu ostvarivati pravo na egzistencijalnu naknadu.“, rekao je Amir Kulaglić, ministar za boračka pitanja TK.

Podsjećanja radi, pravo na egzistencijalnu naknadu iz Federalnog budžeta imaju demobilisani borci stariji od 57 godina koji su na Birou duže od 12 mjeseci, i koji su bili pripadnici ARBiH duže od 12 mjeseci, a posljednji uslov je da su državljani BiH. Svi mlađi od 57 godina, pod istim uslovima to pravo trebali bi ostvariti iz kantonalnog Budžeta.

„U želji da što prije počnemo sa realizacijom ovog prava na TK mi smo u Budžetu za 2020. godinu uplanirali i dobili 5,5 miliona KM što cijenimo da bi bilo dovoljno za početak ostvarivanja ovog prava.“, dodao je Kulaglić.

U ovom momentu u Tuzlanskom kantonu 7600 osoba ostvaruje pravo na egzistencijalnu naknadu. Ministar je poručio da od boraca i njihovih porodica ne želi napraviti socijalne kategorije, zbog čega je opredijeljenost ministarstva da u ovoj godini od milion KM koliko je na raspolaganju bude iskorišteno za zapošljavanje i samozapošljavanje. I iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata, kao i iz Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije poručili su da će udružiti sredstva i usmjeriti ih na zapošljavanje i samozapošljavanje.

„Ovom idejom želimo da kroz udruživanje sredstava pokušamo ponovo i ovaj broj koji trenutno se nalazi na birou vratiti u radni odnos kako bi trajno zasnovali radni odnos i od svog rada živjeli.”, rekao je Almir Škrijelj, predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH.

„Imat ćemo i u 2020. Godini poseban projekat koji radimo zajedno s a Federalnim zavodom za zapošljavanje i kantonalnom službom za zapošljavanje za zapošljavanje djece iz reda porodica šehida i poginulih boraca gdje ćemo i na taj način probati da pomognemo djeci naših ljudi koji su dali svoje živote za slobodu koju imamo i da djeca ostvare pravo na rad.“, istakao je Kulaglić.

Samo u 2019. godini putem projekta zapošljavanja pripravnika, to pravo je ostvarilo 220 visokostručnih mladih ljudi iz Tuzlanskog kantona. Projekti zapošljavanja, kako je ranije potvrđeno bit će nastavljeni i sa federalnog nivoa.