U 2017. godini novi način obračuna invalidnina

U 2017. godini novi način obračuna invalidnina

Objavio: -

Federalno Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u saradnji sa uredom Svjetske banke u BiH i PIU Seser radi na uvođenju jedinstvenog sistema obračuna invalidnina i drugih izdvajanja za boračke kategorije.

ISVDV IS je namijenjen za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije BiH sa pratećim službama koje su locirane na općinskom i kantonalnom nivou administracije. Ovim projektom će biti implementiran jedinstveni, centralizirani, registar boraca/branitelja, invalida i dobitnika priznanja, te upravljanje obračunom i isplatom naknada za iste kao i za članove porodica/obitelji.

Glavne karakteristike ISVDV sistema: jedinstveni, centralizirani, registar boraca/branitelja i invalida, njihovih suživaoca, te dobitnika priznanja u FBiH.
Zadužueni su kantonalni ministri i direktori Uprava za pitanja boraca/branitelja da imenuju ovlaštene osobe na nivou Kantona za realizaciju ISVDV sistema obračuna invalidnina u roku od 15 dana, a Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i Kantonalna ministarstva i Uprave za pitanja boraca/branitelja da uspostave saradnju sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini. ,
Grupa za informatičku podršku ispred Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata zadužena je da u narednih 90 dana u svim kantonima pregledaju stanje i realizaciju novog sistema obračuna invalidnina, kao i da otklone eventualne probleme koji se pojave pri korištenju novog sistema.
Zadužuju se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i Kantonalna ministarstva i Uprave za pitanja boraca/branitelja da organizuju timove da rade paralelno na starom i novom sistemu obračuna invalidnina do 31.12.2016. godine, a da se od 01.01.2017. godine obračun invalidnina vrši isključivo po novom sistemu.