U 2019. godini na području TK registrovano 10.715 migranata

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova TK o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za vremenski period januar – decembar 2019. godine. Službenim aktivnostima policijskih službenika u saradnji sa Službom za poslove sa strancima utvrđeno je da je na području Tuzlanskog kantona u pomenutom vremenskom periodu evidentiran značajan porast broja migranata te je u 2019. godini evidentirano njih 10.715.

Priliv migranata zavisio je od mjeseca od 40 migranata u januaru, pa do 110 migranata u decembru, sa najjačim prilivom u julu 2.425 migranata, augustu 1.583 migranta, septembru 1.858 migranata i oktobru 1.597 migranata.

Od ukupnog broja migranata najveći broj njih došao je iz Pakistana (6.011 ili 56%), zatim iz Afganistana (2.227 ili 21%), Bangladeša (1.163 ili l1%), (Iraka 306 ili 3%), Irana (289 ili 2%), dok je iz ostalih zemlja 719 ili 7%. Kada je u pitanju stanje sigurnosti, a u vezi sa migrantskom situacijom, u navedenom periodu migranti su počinili ukupno 23 krivična djela, od čega šest narušavanja nepovredivosti doma, četiri krađe, tri nanošenja teških tjelesnih povreda, po dva ubistva u pokušaju i ozbiljne prijetnje po život i tijelo, te po jedno ubistvo, teška krađa, razbojništvo, nanošenje lakih tjelesnih povreda, napad na ovlaštenu službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti i oštećenje tuđe stvari. Najviše krivičnih djela počinili su migranti iz Maroka (šest), po tri migranti iz Alžira i Pakistana, po dva migranti iz Tunisa i Sirije, te po jedno krivično djelo migranti iz Libije, Mauritanije i Palestine. Od navedenog broja krivičnih djela Kantonalnom tužilaštvu TK podneseno je 10 Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu po poznatom izvršiocu i devet izvještaja po nepoznatom izvršiocu. Naknadno je rasvijetljeno sedam krivičnih djela i Tužilaštvu su dostavljeni Izvještaji po otkrivenom, dok se dva krivična djela vode po nepoznatom počiniocu.

U posmatranom vremenskom periodu desilo se i sedam događaja u kojim je devet migranata prekršajno sankcionisano i to sedam prekršaja naročito drskog ponašanja i dva prekršaja učestvovanja u tuči. Počinioci prekršaja su pet državljana Alžira, po jedan Pakistanac i Marokanac i dva državljanina Libije. Svi migranti koji su učestvovali u činjenju prekršaja su predati Službi za poslove sa strancima, Terenski centar Tuzla, gdje su im izdata Rješenja o protjerivanju, nakon čega su prevezeni u imigracioni centar u Istočnom Sarajevu. Policijski službenici MUP-a TK su vršeći kontrolu učesnika u saobraćaju, preduzeli službene mjere i radnje prema 11 vozača za koje su utvrdili da vrše nezakonit prijevoz migranata. O svim slučajevima su upoznati službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, koji su preduzeli dalje aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela „krijumčarenje ljudi“.

Kroz aktivnosti operativnog štaba konstatovani su i određeni problemi i poteškoće koji se ogledaju u problemu identifikacije migranata, nedostatku sudskih tumača za arapski, perzijski i urdu jezik, zbog prisutnih poteškoća u komunikaciji sa migrantima, a posebno prilikom procesuiranja događaja u kojem su učestvovali migranti, kao i nedostatku dezinfekcionih sredstava i opreme policijskim službenicima koji svakodnevno prilikom rada dolaze u dodir sa migrantima, a s ciljem zaštite policijskih službenika i prevencije eventualnih zaraznih bolesti.