27 C
Tuzla
18.07.2024.

U 2021. izvršena 29.664 inspekcijska nadzora nad poštivanjem epidemioloških mjera u FBiH

Inspekcijski organi su tokom 2021. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine izvršili 29.664 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera.

U slučajevima grubog kršenja obavezujućih mjera predviđeno je izdavanje 1.447 prekršajnih naloga u iznosu od 2.231.278 KM. Inspektori su subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera izrekli upravne mjere u vidu 4.469 rješenja o otklanjanju nedostataka.

Također, doneseno je 87 rješenja o zabrani rada fizičkim i pravnim subjektima te 727 upozorenja radi otklanjanja nedostataka na licu mjesta. Najveći broj sanitarnih nadzora tokom 2021. godine izvršili su inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Kantona 10.

Od ukupnog broja inspekcijskih nadzora nad provođenjem higijensko-epidemioloških mjera iz naredbi kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u prethodnoj godini izvršili 2.346 inspekcijska nadzora u okviru kojih su utvrdili prekršaje koji podrazumijevaju izdavanje 226 prekršajnih naloga u iznosu od 380.960 KM, te su izdali 289 rješenja o otklanjanju nedostataka, 79 rješenja o zabrani rada  fizičkim subjektima i 727 upozorenja.

Samo u mjesecu decembru 2021. godine, a prije evidentnog pogoršanja epidemiološke situacije u FBIH, inspekcijski organi u FBIH su izvršili ukupno 1.796 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je kod grubo kršenja obavezujućih mjera izrečeno 75 prekršajnih naloga s finansijskim teretom u visini od 129.410 KM, kao i 341 rješenje o otklanjanju nedostataka, te sedam zabrana rada pravnim i fizičkim osobama.

Od ukupno navedenog broja, federalni inspektori su u decembru 2021. godine izvršili ukupno 94 inspekcijska nadzora, koji su u 11 slučajeva rezultirali izdavanjem prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 23.500 KM, te su izdata tri rješenja o otklanjanju nedostataka, tri rješenja o zabrani rada fizičkom licu i 60 upozorenja.

Analizom ishoda izvršenih nadzora ističe se da je fokus inspekcijskih organa na provođenju preventivnih i korektivnih mjera, kroz koje će postupajući inspektori subjektima nadzora primarno ostaviti mogućnost otklanjanja uočenih nedostataka i usklađivanja poslovanja s propisanim mjerama.

Do kršenja minimuma obavezujućih mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektima, trgovinama, tržnim centrima, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi.

Kazne za prekršaje propisane su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i to u rasponu od 3.000 do 10.000 KM za privredna društva, druga pravna lica i zdravstvene ustanove, za odgovorne osobe u pravnim subjektima od 500 do 2.000 KM, za nosioce privatne prakse i obrtnike od 2.000 KM do 8.000 KM te za fizičke osobe od 100 KM do 2.000 KM, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Vezane vijesti

TUZLA