23.9 C
Tuzla
27.05.2022.

U 2021. u FBiH 53,4 posto stanovništva je izvan radne snage

U 2021. godini u FBiH bilo je 1.856 hiljada radno sposobnog stanovništva od kojih je 865 hiljada ekonomski aktivno ili 46,6%, a 991 hiljada osoba je izvan radne
snage ili 53,4%.

Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 702 hiljade je bilo zaposleno ili 37,8%, a 164 hiljade nezaposleno ili 8,8%.

U strukturi aktivnog stanovništva 543 hiljade su muškarci ili 62,7%, a 323 hiljade su žene ili 37,3%, dok su u strukturi osoba izvan radne snage 362 hiljade
muškarci ili 36,5%, a 629 hiljada su žene ili 63,5%.

U strukturi zaposlenih osoba 461 hiljada ili 65,7% su muškarci dok su 240 hiljada ili 34,3% žene. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 81 hiljadu ili 49,8% su
muškarci, a 82 hiljade ili 50,2% su žene.

U 2021. godine stopa aktivnosti bila je 46,6%, stopa zaposlenosti 37,8% i stopa nezaposlenosti 18,9%. Posmatrano prema spolu skoro dva puta je više aktivnih
muškaraca u odnosu na broj aktivnih žena.

Stopa aktivnosti muškaraca bila je 60,0% dok je stopa aktivnosti žena 33,9%. Isto se odnosi i na stopu zaposlenosti koja je za muškarce bila 51,0%, a za žene 25,2%. Stopa nezaposlenosti za muškarce bila je 15,0%, a za žene 25,5%.

 

POSLJEDNJE DODANO