27 C
Tuzla
18.07.2024.

U BiH nema prijavljenih teških neželjenih reakcija na vakcinu protiv Covid-19

Sektor za farmakovigilancu i materiovigilancu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine zaprimio je, do kraja prošle kalendarske godine, ukupno 783 prijave na reakcije nakon primljene vakcine protiv Covid-19.

Podaci iz Bosne i Hercegovine ne odstupaju od dosad globalno poznatih, prijavljenih i analiziranih reakcija na Covid-19 vakcine.

Kako je rečeno Feni, Agenciji dosad nisu prijavljene teške neželjene reakcije koje se dovode u vezu sa vakcinama dostupnim u Bosni i Hercegovini.

Kao “serious” – ozbiljne klasificirane su 34 prijave od kojih (u odnosu na posljednji izvještaj) se jedna prijava odnosi na hospitalizaciju pacijenta, a oporavak je u toku.

Ozbiljne reakcije su se najviše odnosile na vakcinu Pfizer/BioNTech (358 prijava), a nije ih bilo kod osoba koje su primile Moderna Covid-19 vakcine. Ozbiljne reakcije ispoljene su najviše kod osoba starosne dobi od 18 do 44 godine – 17 prijava. Prema spolu najviše ozbiljnih reakcija na vakcinu imale su žena (79,4 posto), te 20,6 posto muškaraca.

Na primljenu treću dozu vakcine zaprimljene su ukupno dvije prijave, a odnosile su se na vakcinu Comirnaty, Pfizer/BioNTech. Prijave su klasificirane kao blaže, non serius i prolazne.

Od ukupno zaprimljenih iz Federacije BiH su 692 prijave, entiteta RS 78 prijava, iz Brčko distrikta BiH zaprimljena je jedna prijava, a 12 prijava su dostavili proizvođači vakcina.

– Sve vakcine protiv Covid-19 dostupne u Bosni i Hercegovini kontrolirane su, sigurne i efikasne. Vakcine smanjuju rizik od ozbiljnih reakcija i posljedica na Covid-19 infekciju. Blaže reakcije kao povišena temperatura, groznica, kašalj, umor, glavobolja, malaksalost, slabost, bol i otok na mjestu primjene znak su da se organizam bori sa virusom i stvara imunitet – naglašavaju iz Agencije.

Apelirali su na stanovništvo da se vakciniše te svom ljekaru ili apotekaru prijave teže reakcije ili reakcije koje ne prolaze u prosjeku jedan do tri dana nakon vakcinacije protiv Covid -19.

– Molimo zdravstvene radnike da podrže naše nastojanje za povećanje sigurnosni, monitoring nad primjenom svih lijekova s posebnim naglaskom na vakcine – navode.

Kako naglašavaju, svaka prijava proslijeđena Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH procjenjuje se i šalje u bazu WHO-UMC te postaje dio važnih globalnih informacija za praćenje sigurnosti lijekova.

Od ukupno zaprimljene 783 prijave reakcija na vakcine protiv Covid-19, 34 prijave nisu imale minimum kriterija za podnošenje validne prijave neželjenog djelovanja lijeka, nepotpune prijave sa nedostajućim osnovnim podacima, te nisu uzete u daljnju evaluaciju.

(RTV Slon/Fena)

Vezane vijesti

TUZLA