U BiH prijavljeno više od 435 hiljada nezaposlenih osoba

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO
  1. Pregled registrovane nezaposlenosti na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – decembar 2018. godine

– Registrovana nezaposlenost – 31.12.2018. godine

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.12.2018. godine na evidencijama je prijavljeno 435.266 nezaposlenih lica, što u odnosu na 30.11.2018. godine predstavlja smanjenje za 92 lica ili 0,02%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 242.934 ili 55,81% su žene.

 

Tabela 1.  Registrovana nezaposlenost BiH / entiteti – decembar 2018. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH Republika Srpska Brčko distrikt BiH
Registrovana nezaposlenost – 31.12.2018. 435.266 329.907 96.005 9.354
Registrovana nezaposlenost – 30.11.2018. 435.358 328.663 97.193 9.502
Indeks 31.12.2018./ 30.11.2018. 99,98 100,38 98,78 98,44

 

 

Tabela 2.     Lica koja traže zaposlenje sa evidencija nezaposlenih prema kvalifikacionoj strukturi-

 decembar 2018. godine

 
stručna sprema broj lica,%

 

NKV 119.002
NKV (%) 27,34%
PKV 7.175
PKV (%) 1,65%
KV 139.531
KV (%) 32,06%
VKV 1.887
VKV (%) 0,43%
NSS 1.028
NSS (%) 0,24%
SSS 123.157
SSS (%) 28,29%
VŠS 6.651
VŠS (%) 1,53%
VSS 36.835
VSS (%) 8,46%

 

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,06%, zatim radnici sa SSS 28,29%, te NKV radnici 27,34%. 

 

 

– Ulasci i izlasci iz registrovane nezaposlenosti

 

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u decembru 2018. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 15.447. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 14.695. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 8.505 ili 57,88%.

 

U decembru 2018. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.587 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 9.161*.

 

*Napomena: Ovaj broj obuhvata samo ona lica koja su se prijavila na evidencije u izvještajnom periodu, a ne ukupan broj lica koja su u izvještajnom periodu ostala bez posla.

 

Materijalnopravna zaštita nezaposlenih

 

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u decembru 2018. godine novčanu naknadu koristilo je 12.262 lica ili 2,82% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.

 Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 374.264 lica ili 85,99% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

 

 

  1. Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za statistiku BiH – novembar 2018. godine[1]

 

REGISTROVANA ZAPOSLENOST                                         –  816.465

 

REGISTROVANA NEZAPOSLENOST                                    –  435.358

 

STOPA REGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI                      –  34,8%

 

Tabela 3.      Registrovana zaposlenost i nezaposlenost u BiH
 

 

XI. 2018.

 

 

 

X. 2018.

 

Indeksi
 XI. 2018.
 X. 2018.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno zaposleni 816 465 347 924 814 730 346 388 100,2 100,4
Ukupno nezaposleni 435 358 243 413 437 783 244 522 99,4 99,5
Stopa registrovane nezaposlenosti,% 34,8 41,2 34,9 41,4

 

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2018. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 816.465, a od toga je 347.924 žene. U odnosu na oktobar 2018. godine broj zaposlenih lica povećao se za 0,2%, a broj zaposlenih žena se povećao takođe za 0,4%.

 

Stopa registrovane nezaposlenosti za novembar 2018. godine iznosila je 34,8% i u odnosu na oktobar 2018. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

 

  1. Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima iz Ankete o radnoj snazi  za 2018. godinu

 

 

ZAPOSLENA LICA                                         –  822.446

 

NEZAPOSLENA LICA                                    –  185.456

 

ANKETNA STOPA NEZAPOSLENOSTI        –   18,4%

 

Tabela 4.     Zaposlenost i nezaposlenost u BiH prema podacima iz Ankete o radnoj snazi
 

 

2018.

 

 

 

2017.

 

Indeksi
 2018.
 2017.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Zaposleni 822 446 307 349 815 659 306 779 100,8 100,2
Nezaposleni 185 456 78 409 210 678 92 334 88,0 84,9
Stopa anketne nezaposlenosti,% 18,4 20,3 20,5 23,1

 

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2018. godinu[2], u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.007.902 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.387.837 lica.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 822.446 i 185.465 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2018. godinu iznosila je 18,4%.

Broj zaposlenih lica veći je za 0,8% u odnosu na 2017. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 12,0%.