U BiH prošle godine dodijeljena državna pomoć teška više od 320 miliona...

U BiH prošle godine dodijeljena državna pomoć teška više od 320 miliona KM

Objavio: -

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini u 2017. godini, s konstatacijom da Republika Srpska nije izvršila uplatu kontribucije, odnosno nije ispunila obaveze u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini.

Prema podacima Vijeća za državnu pomoć BiH, u Bosni i Hercegovini  je u prošloj godini dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu 320.094.748 KM ili  163.661.845,86 eura, što predstavlja smanjenje za 21.138.476 KM ili (6,19%) u odnosu na 2016. godinu, ali i povećanje za 20.397.727 KM, (6,81%) u odnosu na 2015. godinu.

Istovremeno, državna pomoć po stanovniku u 2017. godini iznosi 95,52 KM, što predstavlja smanjenje za 6,30 KM u odnosu na 2016. godinu, kada  je iznosila 101,82 KM, dok je u odnosu na 2015. godinu, povećana za 6,09 KM.

Državna pomoć u oblasti poljoprivrede i ribarstva u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u 2017. godini učestvovala je sa 48,52% i iznosila je 155.304.706, KM ili 79.406.035,29 eura.