U BiH smrtno stradao 51 deminer

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 1.018. km2 ili 2,1% u odnosu na ukupnu površinu BiH .

Kroz operacije sistematskog izviđanja definisano je 8.525 sumnjivih mikrolokacija na kojima je procjenjuje se zaostalo oko 79.000 mina/ESZR.

Opšta procjena uticaja mina/ESZR/kasetne municije u 129 gradova/opština u BiH je identifikovala 1.398 ugroženih zajednica pod uticajem mina/ESZR/kasetne municije.

Mikrolokacije kontaminirane minama/ESZR/kasetnom municijom direktno utiču na bezbjednost 545.603 stanovnika ili 15% od ukupnog broja stanovnika BiH. U poslijeratnom periodu stradale su 1.758 osobe, od čega 614 osoba smrtno.

Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH je stradao 121 deminer, od čega 51 deminer smrtno.

U 2018. godini u BiH registrovana su tri minska incidenta, u kojima je 1 jedna osoba smrtno stradala, jedna teže povrijeđena i dvije osobe lakše povrijeđene.

U 2018. godini operacije tehničkog izviđanja i čišćenja mina izvedene su na 173 zadatka sa i na kraju izvještajne godine certifikovana površina iznosi oko 5,5 km2.

U navedenim operacijama pronađena je i uništena 2,101 protivpješadijska mina/od toga 1,467 PP mina kao rezultat čišćenja mina MSP/, 57 protivtenkovskih mina i 1,032 komada ESZR. Prosjek pronađenih mina po hektaru iznosi: 14.2 mina/ha.

Od početka provođenja operacija tehničkog izviđanja i čišćenja mina u BiH od 1996. godine zaključno sa 2018.godinom redukovana je i očišćena površina od 207,4 km2,
pronađena i uništena 65.796 protivpješadijska mina,
8.521 protivtenkovskih mina i
57.958 komada ESZR.
Operacije tehničkog izviđanja i čišćenja mina trenutno se provode na 11 minski sumnjivih površina sa ukupnom sumnjivom opasnom površinom od 23.38 km2 gdje se očekuje pronalazak 1.531 mina.

U BiH je u 2017. godini akreditovano 26 organizacija za protivminsko djelovanje, gdje je angažovano 1.200 lica koja posjeduju akreditaciju za obavljanje poslova protivminskog djelovanja i ovlaštenje za rad.