U BiH u 2019. uništeno 3.600 komada i dijelova malog oružja i lakog naoružanja

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U Bosni i Hercegovini je u toku 2019. godine prikupljeno i uništeno 3.600 komada i dijelova oružja, a u protekle četiri godine ukupno je uništeno oko 20.000 komada i dijelova malog oružja i lakog naoružanja.

Istovremeno, kada se radi o viškovima naoružanja u posjedu Oružanih snaga BiH (OSBiH), u toku 2019. uništeno je cca 1.255,24 tone nestabilne municije (period 01.01. – 11.11. 2019.)

Podaci su to Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini (KO SALW – Small arms and light weapons), prezentirani danas na pres-konferenciji u Sarajevu.

Državni koordinator i pomoćnik ministra sigurnosti BiH za opću i graničnu sigurnost Ermin Pešto istaknuo je da je u ovoj godini KO SALW u saradnji s policijskim agencijama u BiH realizirao dvije akcije uništavanja malog oružja i lakog naoružanja (septembra, novembar).

Sve te i ostale aktivnosti Koordinacionog odbora provedene su uz podršku Evropske unije, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) i Centra za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi (SEESAC), kao i OSCE-a.

Pešto podsjeća kako su postignuća na planu uništavanja malog oružja i lakog naoružanja rezultat uspješnog rada policijskih agencija u BiH u borbi protiv ilegalne trgovine oružjem, navodeći kako je veoma važno da građani budu upoznati o opasnostima koje prijete od oružja koje je proglašeno viškom, odnosno slabo osiguranog ili nezakonitog oružja.

Podsjetio je, također, na značaj projekta jačanja kapaciteta Granične policije BiH u borbi protiv ilegalne trgovine oružjem (CIAT), vrijednog 800.000 eura, a za što je sredstva donirala Vlada SR Njemačke, navodeći kako je početkom ove godine počela druga faza tog projekta u sklopu koje će do 2021. godine biti educirano oko 2.000 polcijskih službenika na svim nivoima.

Posebno je naglasio rezultate ostvarene na unapređenju kapaciteta za čuvanje, skladištenje i uništavanje SALW-a u policijskim agencijama, uključujući poboljšanje infrastrukture na ukupno sedam lokacija.

Prema prezentiranim podacima, u BiH je, zaključno s 31. decembrom 2018. godine, legalno registrirano 278.272. komada oružja.

Pešto je najavio kako će početkom naredne godine biti predstavljeni rezultati određenih istraživanja provedenih radi boljeg razumjevanja percepcije javnosti o sigurnosti, upotrebi i posjedovanju vatrenog oružja, te o izloženosti oružanom nasilju.

KO SALW je u proteklom periodu bio angažiran i na usklađivanju zakonodavstva o oružju i upotrebi civilnih eksploziva s EU direktivama, te ostvario značajan nivo saradnje na regionalnom i globalnom planu, kao i s međunarodnim partnerima, odnosno na na bilateralnom nivou.

Jedan od značajnih skupova u tom kontekstu jeste londonski samit iz 2018. godine, na kojem je usvojena „Mapa puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim oružjem na zapadnom Balkanu“, dokumenta kojim je definirano sedam strateških ciljeva i 14 ključnih pokazatelja uspjeha.

Inače, kontrola oružja i suzbijanje svakog vida kriminaliteta u vezi s oružjem je visoko na sigurnosnoj agendi EU.

Odluku o imenovanju Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini donijelo je Vijeće ministara BiH u novembru 2013. godine.

KO SALW je interresorno tijelo formirano od deset institucija i policijskih agencija iz cijele Bosne i Hercegovine.

Djelokrug poslova i zadataka KO SALW jeste planiranje, koordinacija, usmjeravanje i nadzor aktivnosti za implementaciju Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH.

Strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH za period 2016-2020. godina, usvojena je 31. augusta 2016.godine.

Njenom donošenju prethodilo je održavanje nekoliko radionica, gdje su predstavnici KO SALW-a sa predstavnicima međunarodnih organizacija (UNDP, OSCE, SEESAC), zajednički usaglasili tekst strategije i akcionog plana.

Strategija predstavlja sveobuhvatan dokument u čijem je fokusu unaprijeđenje efikasnosti svih subjekata u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja u BiH.