U BiH više od 400 hiljada nezaposlenih, od ukupnog broj 56% je žena

Ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.05.2019. godine na evidencijama je prijavljeno 406.685 nezaposlenih lica, što u odnosu na 30.04.2019. godine predstavlja smanjenje za 7.141 lice ili 1,73%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 230.669 ili 56,72% su žene.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu 2019. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 827.121, a od toga je 355.996 žena. U odnosu na mart 2019. godine broj zaposlenih lica povećao se za 0,6%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,7%.