U BiH više od 518 hiljada nezaposlenih osoba

U BiH više od 518 hiljada nezaposlenih osoba

Objavio: -

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini do kraja juna ove godine na evidencijama je prijavljeno 518.034 nezaposlene osobe, što u odnosu na 31. maj 2016. godine predstavlja smanjenje za 823 osobe ili 0,16%. Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje, njih 271.254 ili 52,36% su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,39%, te radnici sa SSS 27,78%.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u junu 2016. godine, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 17.151. Broj brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 18.397. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 11.990 ili 65,17%.

U junu 2016. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 7.185 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 8.219, navodi se u saopćenju Agencije za rad i zapošljavanje BiH.