U blizini Čaršijske džamije opremljena abdesthana i toalet

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U petak 17. januara otvorena je abdesthana za muškarce i žene uz Hadži Hasanovu (Čaršijsku) džamiju.

Već niz godina primjetan je nedostatak abdesthane uz ovu tuzlansku džamiju, a džematski odbor i imam Sifet-ef. Suljić načinili su značajne pomake kako bi se taj nedostatak riješio. Abdesthana je otvorena u vakufskom prostoru nedaleko od Čaršijske džamije.

-Ovo je od velikog značaja za džematlije ove džamije, jer u užoj jezgri Grada nema mjesta na kojem se može uzeti abdest – ističu iz džemata.

Vakifi abdesthane su braća hadžija Dževad i hadžija Enver Rufati. Pored prostora abdesthane, opremljen je i toalet.

U drugom dijelu vakufskog prostra biti će opremljene i društevene prostorije u kojima će se realizovati aktivnosti za omladinu i džematlije.