U četvrtak na RGGF – u združena pokazna vježba

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Studenti i uposlenici RGGF-a, pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i Civilne zaštite Grada Tuzla, uposlenici Službe hitne medicinske pomoći i osoblje MUP –a i Crvenog krsta Tuzla učestvovat će u združenoj pokaznoj vježbi koja će se održati u zgradi ovog fakulteta, a u kojoj će biti simuliran požar te evakuacija i spašavanje iz zgrade fakulteta.

„Uradiće se simulacija požara pri čemu dolazi do stvaranja opasnih gasova tipa ugljenmonoksida i eksplozije pri čemu će biti i povrijeđenih osoba. Združenu akciju će rpovesti svi navedeni subjekti u svrhu spašavanja evakuacije zgrade fakulteta koristeći razna pomagala u tu svrhu“, kazao je Zvjezdan Karadžin, profesor na Odjseku sigurnosti RGGF-a. 

Rijad Šišić, vanredni profesor na RGGF- u kazao je da ova vježba ima za cilj da nam ukaže na odrđene probleme i da nam skrene pažnju na jedan savremeni trend u svijetu.

“A to je da se nastoji problemima i rizicima koje imamo u društvu prići na jedan proaktivni način što podrazumijeva prepoznavanje rizika i činjenje svega da do rizika ne dođe i da se sačuvaju luski životi i materijalna dobra po svaku cijenu“, kazao je Šišić.

 Senad Ahmetagić, iz Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla kazao je da će se pretraživati uz pomoć novih uređaja da pokažemo njihov način upotrebe.  

Istraživanje koje je Worl Vision BiH 2018. godine proveo u 725 škola u FBiH i Brčko Distriktu pokazalo je da je svega 10% škola, uslovno rečeno sigurno, te da je 23,05% od ukupnog broja učenika u anketiranim školama trenutno izloženo nekoj od opasnosi prilikom boravka u školi. Zbog toga je izuzetno važno građanstvo što bolje pripremiti za slučajeve u kojima se mogu suočiti sa nekom od prirodnih katastrofa, a najavljena vježba jedan je korak bliže tom cilju.