U četvrtak na RTV Slon predstavljamo Priručnik za rad sa djecom i porodicama djece sa poteškoćama u razvoju

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Djeca s teškoćama u razvoju posebno su osjetljiva skupina djece, na čijoj se zaštiti, ali i zagovaranju prava treba aktivno djelovati, jer se njihove potrebe u društvu još uvijek pogrešno definiraju i shvaćaju.  S ciljem da roditelje djece s poteškoćama u razvoju, ali i nastavnike i stručne saradnike koji su u direktno kontaktu s djecom upoznaju sa postupcima i zakonskim pravima ali i obavezama nasto je Priručnik za rad sa djecom i porodicama sa poteškoćama u razvoju.

Kako je nastao ovaj priručnik, koji je njegov zadatak i čime se bavi otkrivamo u emisiji koja je u programu RTV Slon 10. Decembra u 21:10.

Gosti u studiju su: Vanesa Malkić, socijalna radnica iz Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, Selma Hodžić defektolog i voditelj Odjela za dokumentaciju u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, i Damir Muratović, pedagog Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.