U cilju smanjenja aerozagađenja: Grad Tuzla građanima daje sredstva za toplotne pumpe

Foto: Ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Petsto hiljada maraka grad Tuzla izdvojit će iz Budžeta kako bi se Tuzlacima sufinasirala kupovina toplotne pumpe ili utopljavanja stambenog objekta, a sve u cilju smanjena aerozagađenja. Ova odluka još uvijek je u formi Nacrta, a na aprilskoj sjednici Gradskog vijeća već bi trebala bitI Prijedlog, nakon čega bi se već u junu moglo krenuti sa realizacijom ove odluke. Za ovaj iznos, sredstva bi trebalo dobiti 320 domaćinstava.

„Bilo ko,ko ispunjava uslove, zapravo može u jednoj godini dobiti sredstva za sufinansiranje toplotne pumpe. Za tu namjenu može dobiti 50 posto ili maksimalno do pet hiljada KM.“ – kazala je Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla.

A uslovi su sljedeći:

Podnosilac prijave mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

(a) da ima prijavljeno prebivalište i boravište na adresi objekta koji je predmet prijave na javni

poziv, najmanje 90 (devedeset) dana prije objave javnog poziva,

(b) da je vlasnik objekta koji je predmet prijave na javni poziv,

(c) da posjeduje građevinsku dozvolu za objekat, odnosno dokaz da je objekat uplanjen,

(d) da se za zagrijavanje objekta koji je predmet prijave na javni poziv kao energent koriste

fosilna goriva,

(e) da je od strane ovlaštenog lica u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji

Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/17) izvršen energijski

pregled objekta koji je predmet prijave na javni poziv,

(f) da ispunjavaju i druge uslove iz javnog poziva.

I pored ovih uslova, da biste dobili sredstva za sufinansiranje kupovine toplotne pumpu, vaš stambeni objekat treba ispunjavati i energijske uslove, odnosno mora biti utopljen jer pumpa može raditi samo na kvalitetno utopljenoj kući.

„Dakle ukoliko objekat energijski nema dobre karakteristike, onda može dobiti sufinansiranje troškova za tzv. utopljavanje do 50 posto odnosno do pet hiljada maraka.“ – dodala je Uljić.

Ukoliko biste kupili toplotnu pumpu koja košta u prosjeku od 9 do 13 hiljada KM, u praksi to znači da ne biste više morali kupovati fosilna goriva, a mjesečno biste dobijali račun za struju na kojem bi bila obračunata i potrošnja toplotne pumpe. Kako bi javnost saznala sve detalje o ovoj odluci, danas je odražana Javna rasprava. Iako su učešće mogli uzeti svi građani, bilo ih je samo troje.

„Zadovoljan sam sa idejom, mislim da je ideja odlična, međutim 500 hiljada KM koje su odvojili je malo, to je kap u moru, ali je dobro da ljudi počnu razmišljati da postoji nešto drugo osim uglja i lakše i jednostavnije i jeftinije.“ – kazao nam je Miralem Žutić.

Svi oni koji dobiju sredstva od dana ugradnje toplotne pumpe više neće smjeti koristiti bilo kakav drugi način zagrijavanja svog stambenog objekta. To će provjeravati i gradski komunalni inspektor koji će nazdor vršiti u periodu od tri godine. Ukoliko se sa implementacijom odluke krene polovinom ove godine, iz gradske komunalne Službe očekuju da bi do kraja godine mogli utrošiti svih 500 hiljada maraka, a ako se ovaj projekat pokaže uspješnim, postoji mogućnost da će već naredne godine biti izdvojeno i više sredstava.