U FBiH donesen Zakon o finansijskom upravljanju i kontrolu u javnom sektoru

U FBiH donesen Zakon o finansijskom upravljanju i kontrolu u javnom sektoru

Objavio: -

Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH, što je jedna od obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, stupit će na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

To je omogućeno nakon što je prijedlog zakona danas usvojio Dom naroda, a što je ranije učinio i Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Zakon propisuje metodologiju i standarde za uspostavljanje i način funkcioniranja finansijskog upravljanja i kontrole.

Predviđa pravila za jačanje fiskalne odgovornosti i nalaže uspostavu sistema procedura i definiranja odgovornosti i nadležnosti svih osoba u organizaciji donošenjem internih propisa u skladu s važećom regulativom.

Prekršajne odredbe nisu sadržane u predloženom tekstu zakona, obrazložila je pomoćnica federalne ministrice finansija Fatima Obhođaš, jer već postoje u Zakonu o budžetima u Federaciji BiH.

Naime, Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH predstavlja komplementarno zakonsko rješenje Zakonu o budžetima u FBiH radi osiguranja učinkovitosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

– Oba ova zakona ističu odgovornost rukovodioca organizacije za zakonito i namjensko korištenje sredstava i za efikasno, uspješno funkcioniranje sistema finansijskog upravljanja i kontrola u okviru budžetom utvrđenih sredstava. Rukovodilac organizacije je odgovoran da ciljeve organizacije ostvaruje upravljanjem sredstvima organizacije na zakonit, ekonomičan, efikasan i efektivan način – kazala je Obhođaš.

U oblasti finansijskog upravljanja i kontrole Zakon će utvrditi i nadležnosti Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija, koja je u saradnji s ekspertima EU projekta tehničke pomoći “Jačanje upravljanja javnim finansijama u BiH“ izradila Strategiju razvoja javnih internih finansijskih kontrola (Strategija PIFC) 2015-2018. s Akcionim planom.

Time se određuju dalji postupci koji će javne interne finansijske kontrole približiti standardima i praksi EU.

Također, Zakonom će biti utvrđeni rokovi i način podnošenja izvještaja o sistemima finansijskog upravljanja i kontrola u organizacijama, kao i daljnje mjere kako bi korisnici javnih sredstava implementirali FUK po svim elementima u skladu s COSO modelom.

Riječ je o međunarodnom modelu za uspostavljanje, vođenje i procjenu sistema internih kontrola, koji ima pet međusobno povezanih komponenti: kontrolno okruženje, procjena rizika, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije, praćenje i procjena.

Federalno ministarstvo finansija će u roku od šest mjeseci donijetii podzakonske akte o provođenju finansijskih kontrola i upravljanja u javnom sektoru u Federaciji.

Izvor:RTVSlon/FENA