U FBiH smanjena rehospitalizacija osoba sa mentalnim poteškoćama

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U Federaciji BiH djeluju 44 centara za mentalno zdravlje u kojima je zahvaljujući novim uslugama, koordiniranoj brizi i okupacionoj terapiji, smanjena rehospitalizacija za dvije trećine.

– Na koordiniranoj brizi u BiH se nalazi više od 2.800 pacijenata a to znači da je za svakog od njih napravljen individualni plan oporavka od bolesti – potvrdio je pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez na radionici o etičkom izvještavanju o mentalnom zdravlju koja je danas počela u Tesliću.

Naglasio je da je stigma osoba sa mentalnim problemima značajno prisutna u zdravstvenom sektoru i u obitelji.

– Korisnici usluga mentalnog zdravlja navode da im je veći problem stigma, nego sama bolest. U tom kontekstu mediji bi mogli dati značajan doprinos shvatanju mentalnog zdravlja i smanjenju stigme – dodao je Čerkez.

Rukovodilac Odsjeka za bolničku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS Milan Latinović ukazao je da je u Republici Srpskoj, gdje djeluje 27 centara za mentalno zdravlje, došlo do iskoraka u oporavku pacijenata i njihovoj boljoj integraciji u društvu, kao i smanjenju stigme.

– U posljednih osam godina u centrima za mentalno zdravlja u lokalnim zajednicama, koji djeluju u domovima zdravlja, značajno su povećani kapacitete profesionalaca za rad na oporavku pacijenata i prevenciji obolijevanja od mentalnih poremećaja – naveo je Latinović.

Govoreći o izvještavanju medija o ovoj tematici kaže da su najviše prisutni članci o suicidima, dok se malo piše o nasilju, te zapostavljanju djece u najranijim uzrastima.

– Stav javnosti u Bosni i Hercegovini prema osobama sa mentalnim poremećajima po najvećem dijelu učesnika je negativan, grub, osuđujući, takve osobe su izolovane od društva i porodice, stidimo ih se, većina javnosti ne želi da priča o tome, smatra ih se nužno agresivnima, ostali ih se plaše, neprijatno im je ukoliko su u blizini osobe sa mentalnim poremećajem. Slična situacija je i u razvijenim evropskim zemljama – rekao je Latinović.

Radionica o etičkom izvještavanju o mentalnom zdravlju održava se u organizaciji Projekta mentalnog zdravlja u BiH, koji implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

(RTV Slon/Fena)