22.8 C
Tuzla
01.10.2023.

U Federaciji BiH do danas 234.300 potvrđenih slučajeva COVID – 19

Prema podacima dostavljenim Zavodu za javno zdravstvo FBiH u Federaciji BiH, zaključno s 07.02.2022. u 12h, registrirano je 234 300 laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID19 bolesti i 8247 smrtnih slučajeva povezanih s COVID19. Trenutno je evidentirano 26 095 aktivnih slučajeva COVID19.

Na nivou Federacije BiH, 7dnevna incidenca iznosi 308 slučaja/100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Hercegovačkoneretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Tuzlanski Kanton i Kanton Sarajevo. 7dnevna pozitivnost testova varira među kantonima. Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja. Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenje trenutno su 723 osobe zbog COVID19 bolesti, od kojih je 37 (5,1%) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podatcima, od 688 hospitaliziranih osoba s podatkom o cijepnom statusu, 524 (76,2%) je necijepljenih i nepotpuno cijepljenih, a 164 (23,8%) potpuno cijepljenih.

Do 07.02.2022. u 12h Zavodu za javno zdravstvo FBiH prijavljeno je 8247 smrtnih slučajeva povezanih s COVID19. U prethodnom tjednu zabilježeno je 179 smrtnih slučajeva zbog COVID19.

U 5. tjednu bilježi se pad svih tjednih indikatora. Najveći pad bilježe broj novih potvrđenih slučajeva COVID19 i 7dnevna incidenca.

Najviše vrijednosti 7dnevne incidence zabilježene su u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Zapadnohercegovačkom kantonu i Kantonu Sarajevo.

Prema podatcima sekvencioniranja dostavljenih od strane Laboratorija za molekularno dijagnostička i forenzička ispitivanja Veterinarskog instituta, na području Federacije BiH cirkulira dominantno Delta varijanta SARSCoV2 virusa, a u 51. tjednu prvi put se sekvencioniranjem detektira Omicron varijanta. Dok je u 52. tjednu 2021. godine učešće Omicron varijante SARSCoV2 iznosilo 22,44%, u 1. tjednu 2022. ono iznosi gotovo 57 %.

Prema podatcima dobivenih genotipizacijom uzoraka pozitivnih na SARSCoV2 virus, dostavljenih od strane zdravstvene ustanove „Alea dr. Kandić“, Delta varijanta je dominantno cirkulirala na kraju 2021.godine.
Rezultati iz siječnja 2022. godine ukazuju da se Omickron varijanta detektira u većini uzoraka, te da je ova varijanta SARSCoV2 virusa preuzima dominaciju na području Federacije BiH.

 

Vezane vijesti

POSLJEDNJE DODANO