U Federaciji se mora prestruktuirati elektroenergetski sektor (Video)

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Nadležne institucije u Federaciji BiH provode aktivnosti koje u konačnici trebaju dovesti do prestruktuiranja elektroenergetskog sektora.

O tom procesu Vlada Federacije BiH donijela je Program odnosno dokument koji federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić očekuje da bude usvojen do kraja godine u oba doma Federalnog parlamenta BiH.

“To znači da treba doći do fizičkog, pravnog i ekonomskog razdvajanja djelatnosti. Dakle, formirat će se neke nove kompanije unutar Elektroprivrede BiH, tako da ćemo imati kompaniju koja će se baviti samo proizvodnjom električne energije i distribucije”, istakao je za Fenu Džindić.

Vremenski okvir za ovu fazu je 15 mjeseci od dana dobijanja saglasnosti Parlamenta Federacije BiH.

Program podrazumijeva potpunu provedbu i zaživljavanje u praksi računovodstvenog i upravljačkog razdvajanja, uz primjenu transfernih cijena između djelatnosti unutar elektroprivrednih preduzeća.

Tokom ove faze bio bi nastavljen proces modernizacije i poboljšanja poslovanja rudnika uglja pojedinačno, smanjenje broja zaposlenih i realizacije ulaganja.

“Radi se o planu koji će svaki rudnik raditi za sebe, a onda će se to putem jednog plana uraditi u okviru Elektroprivrede BiH za koncern rudnika koji posluju u njenom sastavu, a odvojeno će se raditi plan prestruktuiranja za Banoviće, koji po navedenom Programu nije predviđen da uđe u koncern”, podvukao je Džindić.

Pored Elektroprivrede HZHB Mostar nosioc prestruktuiranja je Elektroprivreda BiH, koja je, kako je potvrdio Feni generalni direktor Bajazit Jašarević, u potpunosti spremna da pristupi realizaciji Programa, nakon što bude usvojen u Parlamentu FBiH.

“Korak smo do toga. Nedostaju nam pravne pretpostavke i onda moramo odlučno ući u taj posao”, kaže Jašarević.

Objašnjava da se na dosadašnji način više neće moći raditi odnosno morat će se napraviti precizan plan investiranja u rudnike, koji se nalazi u završnoj fazi.

Taj plan “omogućava da rudnici u ovakvom stanju mogu proizvesti dovoljno uglja za potrebe Elektroprivrede BiH, industrije Federacije i široke potrošnje u Federaciji”.

“Ali, višegodišnje zapošljavanje u rudnicima i nepovoljna kadrovska struktura doveli su do toga da iz takvih prihoda rudnici uglja ne mogu izmirivati svoje tekuće obaveze, a imaju i velikih obaveza iz prošlih godina”,  ističe Jašarević.

Podvlači da Elektroprivreda BiH, rudnici uglja, resorno ministarstvo i Vlada FBiH moraju napraviti organizovan pristup da se dovrši investiranje u rudnike i da se sačine program zbrinjavanja prekobrojnog broja radnika u rudnicima.

To, po njegovim riječima, treba provesti etapno – čuvati radna mjesta, zbrinuti što manje radnika da ode u druge djelatnosti, a da onda preostali iz proizvodnje mogu izmiriti svoje tekuće obaveze iz prošlosti.

Pri tome je jedini resurs s kojim ozbiljno raspolažemo niska cijena električne energije za domaćinstvo. Ta cijena se, dodaje, ne može mijenjati bez dubokih analiza u pogledu “šta bi to značilo u socijalnom smislu za stanovništvo Federacije BiH?”.

“Na taj način nam ovaj resurs baš nije na dohvat ruke. Moramo zajedno preuzeti odgovornost koliko se eventualno korekcijom cijene za domaćinstva može potpomoći ovo što treba uraditi u rudnicima uglja koji su u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH. Paralelno s tim moramo obraditi što je moguće više hidroelektrana, vjeroelektrana i solarnih elektrana, te u periodu od 40 godina da udio obnovljive energije u ukupnoj proizvodnji energije u BiH bude daleko viši da pomognemo ekološku sliku BiH, ali i da izvršimo svoje obaveze koje smo preuzeli potpisivanjem Ugovora sa evropskom Energetskom zajednicom”, navodi Jašarević.

Zaključio je da nema ni jednog programa koji na određen način neće biti bolan i neugodan, što podrazumijeva i Program prestruktuiranja elektroenergetskog sektora.

“Ali ako nađemo skladne korake mislim da možemo napraviti dobar rezultat pri čemu je važno istaći da moramo raditi ono što nam se ponudi. Moramo umanjiti broj administracije u rudnicima u Elektroprivredi, a okrenut se proizvodnji, održavanju, onom što je neposredna proizvodnja i što donosi direktnu korist”, poručio je Jašarević u izjavi za Fenu.