U Federaciji trenutno 7347 osoba oboljelih od korona virusa

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Prema podacima dostavljenim Zavodu za javno zdravstvo FBiH u Federaciji BiH, zaključno s 22.11.2021.u 12h, registrirano je 172 467 laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID19 bolesti i 6838 smrtnih slučajeva povezanih s COVID19. Trenutno je evidentirano 7347 aktivnih slučajeva COVID19. Na nivou Federacije BiH, 7dnevna incidenca iznosi 143 slučaja/100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Kanton Sarajevo,Hercegovačkoneretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Tuzlanski kanton i Posavski kanton. 7dnevna pozitivnost testova varira među kantonima. Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj
PCR testiranja.

U Federaciji BiH na bolničkom liječenje trenutno su 545 osoba zbog COVID-19 bolesti, od kojih je 46(8,4%) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od ukupnog broja hospitaliziranih, 486 (89,2%) je necijepljenih i nepotpuno cijepljenih, a 59 (10,8%) potpuno cijepljenih. Do 22.11.2021 u 12h Zavodu za javno zdravstvo FBiH prijavljeno je 6838 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19. U 46. sedmici bilježi se pad svih sedmičnih indikatora osim broja smrtnih slučajeva zbod COVID19. Najveći
pad
bilježi ukupan broj hospitaliziranih pacijenata od COVID19 na kraju sedmice .

Najviše vrijednosti 7dnevne incidenca zabilježene su u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko
neretvanskom kantonu i Tuzlanskom kantonu.