U martu evidentirano 728 migranata u Tuzlanskom kantonu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada je danas prihvatila Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za mart 2020. godine. Na području Tuzlanskog kantona u martu 2020. godine je evidentirano 728 migranata. Radi se o migrantima koji su iskazali namjeru za azil, u Službi za poslove sa strancima – Terenski centar Tuzla. Prema državi porijekla evidentiranih migranata, najveći broj dolazi iz Pakistana (486), zatim Afganistana (153), Bangladeša (31), Maroka (14), Indije (11), Irana i Sirije po 7, Alžira 6, Iraka 4 i Libije 3. U posmatranom vremenskom periodu evidentirano je 19 sigurnosno interesantnih dogadaja u kojim su učestvovali migranti. Četiri događaja su zadokumentovana podnošenjem izvještaja o učinjenih 6 krivičnih djela. Radi se o po jednom krivičnom djelu nanošenje teških tjelesnih povreda u pokušaju, otuđenje tuđe stvari, narušavanje nepovredivosti doma, razbijnička krađa, te dva djela razbojništva. U ovoj informaciji naveden je i niz aktivnosti koje su Ministarstvo unutrašnjih poslova TK i Uprava policije poduzeli u proteklom periodu iz čega je vidljivo da se kontinuirano poduzimaju naložene službene mjere i radnje, s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti na našem kantonu.