U Ministarstvu sigurnosti BiH otvoren namjenski podračun za uplatu finansijske pomoći u borbi protiv Korona virusa

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U Ministarstvu sigurnosti BiH otvoren je namjenski podračun za uplatu finansijske pomoći u borbi protiv virusa COVID-19, o utrošku jedino odlučuje Vijeće ministara BiH.

Na osnovu zahtjeva Ministarstva sigurnosti BiH od 20.03.2020. godine, danas je Ministarstvo finansija i trezora BiH otvorilo namjenske podračune u okviru Jedinstvenog računa trezora BiH, za budžetska sredstava za borbu protiv koronavirusa COVID-19.

Na slijedećem linku Ministarstva finansija i trezora BiH nalazi se ista instrukcija sa detaljnim uputama za uplate: Uplata donacija za pomoć u borni protiv virusa COVID-19.

Na osnovu Odluke Vijeće ministara BiH od 1.4.2020.godine, raspodjela pristiglih novčanih sredstava vršit će se isključivo na osnovu odluka Vijeća ministara BiH.  Također, Ministarstvo sigurnosti BiH će osigurati da pristup, odnosno uvid u pristigla sredstva, u svakom trenutku mogu imati i građani, donatori i mediji.

Nakon odluka Vijeća ministara BiH o načinu utroška sredstava, iste odluke će biti objavljene i dostupne domaćoj i inostranoj javnosti.