U MO i OS BiH nema oboljelih od koronavirusa

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Na današnjoj petoj sjednici Tima za praćenje stanja u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama BiH konstatirano da u MO i OS BiH i dalje nema oboljelih od koronavirusa.

Također, analizirane su do sada poduzete mjere u zaštiti od virusa, kao i angažman OSBiH na provedbi Odluke Predsjedništva BiH od 18. marta 2020.

U sklopu dodatnih mjera zaštite, od danas pri ulasku u zgradu Ministarstva obrane BiH sve osobe obvezne su pristupiti mjerenju tjelesne temperature, te postupcima dezinficiranja ruku i obuće.

Temeljna zadaća Tima je praćenje stanja i nadzor rada nad poduzimanjem preventivno-medicinskih mjera u svrhu sprječavanja širenja virusa korona u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama BiH, kao i davanje smjernica organizacijskim cjelinama MO i OS BiH.

U Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine u Sarajevu od 13. marta 2020. svakodnevno zasjeda pomenuti tim kojim predsjedava zamjenik ministra obrane BiH za resurse Mirko Okolić.

Tim je nadležan i za praćenje kretanja personala u aktivnostima MO i OS BiH koje se održavaju u inozemstvu, saopćeno je iz Ministarstva obrane BiH.