U nacrtu odobrene izmjene Zakona o upravljanju otpadom

U nacrtu odobrene izmjene Zakona o upravljanju otpadom

Objavio: -

Dom naroda Federalnog parlamenta odobrio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. Taj akt najavljuje neke novine u oblasti upravljanja otpadom i na tragu je uspostave istog sistema upravljanja otpadnim materijama na području cijele Bosne i Hercegovine.

Jedna od novina odnosi se na ”posebne kategorije otpada”, karakteristične po štetnosti za okoliš i ljudsko zdravlje ili po količinama koje nastaju, pa iziskuju posebno uređeni način upravljanja, od mjesta nastajanja, skupljanja, transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja.

Nova je i definicija ”proizvođača i uvoznika proizvoda”. To je pravna osoba što na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno prva stavlja na tržište Federacije proizvode, uređaje i opremu, koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.

Uvedena je i definicija ”operater sistema” kao pravna osoba što po principu ”produžene odgovornosti proizvođača” ispunjava ciljeve za reciklažu i iskorištenje takvih vrsta otpadnih materija.

Operatera sistema mogu osnovati isključivo pravne osobe koje stavljaju u promet proizvode koji postaju posebne kategorije otpada. Proizvođač i uvoznik takvih proizvoda je društveno i finansijski odgovoran za opterećenje okoliša.

Kao posebne kategorije su između ostalog definirani: ambalažni otpad, otpadna vozila, ulja, baterije i akumulatori, otpadne gume, električni, elektronički i medicinski otpad, zatim onaj koji sadrži azbest ili PCB, nastao u proizvodnji titandioksida.

Predlagač, Federalna vlada, zatražila je da ovaj zakon bude razmotren u Parlamentu po hitnom postupku, ali se Dom naroda danas opredijelio za redovnu proceduru te je, po odobravanju akta, odlučio da ga uputi u tromjesečnu javnu raspravu. Tekst je ranije razmatralo i Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH.

Izvor: RTV Slon/Fena