U narednih desetak dana poziv za dodjelu novčane pomoći u liječenju boraca

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U narednih desetak dana treba da bude objavljen javni poziv na osnovu kojeg borci mogu predavati ovogodišnje zahtjeve za dodjelu novčane pomoći potrebne za njihovo liječenje, potvrdio je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Poziv će biti otvoren tako da borci mogu predavati zahtjeve sve do 30. oktobra, a prilikom odlučivanja o dodjeli novčane pomoći, prioritetno će, kao i dosad, biti rješavani zahtjevi aplikanata kojima je zbog teških oboljenja potrebno liječenje u inozemstvu, napominje ministar.

Prema službenoj informaciji Ministarstva, protekle godine je bilo ukupno 6.123 boračka zahtjeva, od kojih je pozitivno riješeno 4.285.

Po riječima ministra Bukvarevića, budući da se broj zahtjeva povećava jer zbog posljedica učešća u ratu i protekom životne dobi, rastu i zdravstvene potrebe, Ministarstvo je već više godina iz vlastitih ušteda dodavalo još potrebnog novca na prvobitno odobrenu godišnju sumu za ove namjene.

Federalna vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila ovogodišnji Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, s kriterijima raspodjele s pozicije “Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca – branitelja”, utvrđenih budžetom FBiH za 2019. u iznosu od 1.500.000 KM, piše Fena.

Taj novac će biti raspodjeljivan putem jednokratne novčane pomoći, na osnovu javnog poziva koji raspisuje federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji će biti objavljen u dnevnim novinama i na web-stranici Federalnog ministarstva.

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su težina i priroda bolesti, visina sredstava potrebna za pojedinačno liječenje i hitnost slučaja, a posebne kriterije za raspodjelu donosi federalni ministar.

Pravo sudjelovanja za pomoć u liječenju imaju fizičke osobe koje pripadaju kategoriji branilačkih populacija: ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branilaca, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice.