U narednoj godini počinje izgradnja brze ceste Šićki Brod – Kladanj

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U saradnji sa Cestama FBiH, resorno kantonalno ministarstvo i Vlada TK odlučila se za izgradnju i rekonstrukciju puta Šićki Brod – Kladanj koja će se odvijati u etapama. Nova brza cesta bit će urađena na dionici Šićki Brod – Đurđevik, a do Kladnja će postojeća cesta biti rekonstruisana i adaptirana sa trećom trakom. Dionica Šićki Brod – Đurđevik, podijeljena je na tri lota, izgradnja drugog lota je najlakša kako tvrdi ministar Edin Buševac i sa najmanjim brojem eventualnih komplikacija. Riječ je o izgradnji mosta i nadvožnjaka dužine 17 i 5,4 km koja kako tvrdi Buševac, neće ometati odvijanje već postojećeg saobraćaja.

„Želimo da napravimo jedan tim koji će sadržati sve čimbenike, ljude koji imaju neki utjecaj na izgradnju ove ceste. Od općinskih, gradskih vlasti, kantonalnih Direkcije kantonalnih cesta, federalnog ministarstva, pa da gdje god da budemo imali problem, da mi to možemo da riješimo.“, rekao je Edin Buševac, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

„U ovom momentu kako su naše kolege iz građenja predvidjele bilo bi najoptimalnije da što prije pođemo sa radovima i radimo srednju dionicu dužine 5,4 km. Bilo bi dobro da se možemo spojiti na regionalnu cestu, da imamo pristup da se može uključiti i da može na ovu cestu izaći. Vlada će sigurnod alje nastaviti sa ulaganjem u ovu dionicu jer je ovo sigurno jedna od najopterećenijih dionica u Federaciji.“, dodao je Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste FBiH.

Sredstva u iznosu od 40 miliona KM obezbijeđena su od dobiti javnih preduzeća u FBiH, a ostatak potrebnih sredstava za realizaciju projekta bit će obezbijeđeno putem Evropske banke za obnovu i razvoj. Kredit će biti vraćan od akciza za gorivo.

„Sljedećih 80 miliona koliko bi bilo dovoljno za izvođenje ovog projetka bi bili zaduženi kod EBRD-a dok se ne uspostave institucije na federalnom i državnom nivou, to je oko 120 miliona. S tim bi projektom uspjeli da uradimo dio puta do Kladnja, a ostali dio puta do Sarajeva planirano je da Direkcija cesta sarajevskog Kantona zajedno na ovaj način isfinansiramo i da se završi kompletna ta putna infrastruktura.“, istakao je Denijal Tulumović, premijer TK.
Početak radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptacij magistralnog puta Šićki Brod – Kladanj trebali bi početi u narednoj godini. Ovo je prvi put da Vlada TK pokrene inicijativu i poduzme konkretne korake ka izgradnji brze ceste ka Sarajevu, koja će ne samo spojiti dva najveća grada u BiH, nego i sigurnosni aspekt saobraćaja podignuti na viši nivo.