U novembru počinje izvoz konzumnih jaja iz BiH u Evropsku uniju

Sjednica Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH u Tuzli
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Bosna i Hercegovina već narednog mjeseca počinje izvoz konzumnih jaja za industrijsku preradu na tržište Evropske unije. Rješenje o ispunjavanju uslova za izvoz dobila je firma iz Donjeg Žabara, a u narednih desetak dana zemlje Evropske unije dat će eventualne primjedbe i sugestije na to rješenje.

”Što znači da će biti ispunjen i taj konačan uslov i da bi prvi kamioni iz BiH mogli krenuti i za manje od 10 dana”, naveo je za RTV Slon Predrag Miličić, potpredsjednik Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH.

Sada preostaje borba za izvoz jaja za domaćinstva, odnosno onih koja će se naći na policama trgovina u zemljama Evropske unije. Do sada je naša zemlja usaglasila Nacionalni plan kontrole salmonele što je jedan od uslova za ovakav izvoz. Čekaju se dalji koraci, a proizvođači potvrđuju da su spremni ispuniti uslove koje Evropska unija postavi pred njih, što je bio slučaj i sa izvozom piletine.

”Bosna i Hercegovina ima ozbiljne kapacitete u proizvodnji konzumnih jaja, ali i proizvodnji jednodnevnih pilića, ta dva procesa, mi ćemo se truditi da nam ponovo ne razdvoje. Smatram da bi trebao ovo biti brži proces, jer smo određene stvari samom odlukom za izvoz pilećeg mesa riješili”, kaže Edin Jabandžić, predsjednik Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH.

Vrlo je teško precizirati kada bi mogla biti donesena odluka Evropske unije o izvozu jaja iz naše zemlje. Ono što u Koordinacionom odboru peradara BiH očekuju u narednoj godini je dolazak evropske inspekcije i kontrola koje bi procijenile stanje u ovoj oblasti. Trenutne uslove postavljenje za izvoz jaja u EU, ispunjavaju dva velika proizvođača iz BiH. Zaključak sjednice Koordinacionog odbora peradara BiH koja je održana u Tuzli je da će tražiti sastanak sa nadležnim organima od kojih će tražiti ubrzanje procesa za izvoz jaja.

”Evropa ima primjedbu na naše praćenje, odnosno samokontrolu koju trebamo imati. Oni smatraju da BiH nije dovoljno učinila kako bi se adekvatno pratilo zdravlje”, ističe Jabandžić.

Na sjednici Koordinacionog odbora razgovaralo se također o rješavanju pitanja odlaganja otpada animalnog porijekla.

”Mi ne trebamo ići daleko, dovoljno je da pogledamo kako je to Slovenija riješila ili neke druge. Nama prije svega treba jasan i jedinstven stav da mi to hoćemo da riješimo”, kaže Miličić.

Kompanija Bingo, odnosno peradarska proizvodnja kao jedan segment poslovanja, u svom okruženju riješila je pitanje odlaganja nus proizvoda animalnog porijekla, i kao takva može biti primjer drugim firmama u BiH. U ranijem periodu, sve firme peradarskog sektora, pa i ova, rješavale su pitanje nus proizvoda na način da su to zakopavale u zemljištima, što je bio jedini mogući način. Međutim, uvođenjem tehnologije, krenulo se u novi vid odlaganja takve vrste otpada.

”Kao jedan od rješenja kokošijeg fetusa ili nus proizvoda kategorije dva, mi smo riješili na način fermentacije, imamo biološka fermentacija se odvija, imamo postrojenja i prvi testni ogled u Evropi je kod nas na farmi na Ciljugama. U zadnjih šest mjeseci usavršili smo taj dio tehnologije, u konačnici smo dobili proizvod koji će biti namjenski za prehranu biljke”, rekao je Enes Omerović, rukovodilac peradarske proizvodnje u kompaniji Bingo d.o.o..

Od nadležnih državnih organa, privrednici će zatražiti sistemsko rješenje za odlaganje otpada animalnog porijekla, jer oni to sami ne mogu riješiti, poručeno je na sjednici Koordinacionog odbora peradara BiH.