U novembru počinje uspostava NeurNet mreže u UKC-u Tuzla

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U organizaciji Ministarstva civilnih poslova u Parlamentarnoj skupštini BiH održan diseminacijski događaj o rezultatima zdravstvenog programa EU i drugih evropskih incijativa sa fokusom na digitalno zdravlje, hronične i rijetke bolesti.

Diseminacijski skup je započeo pregledom projekta i akcija s fokusom na digitalno zdravlje, hronične i rijetke bolesti, finansiranih od strane Zdravstvenog programa EU, o kojima je govorio Marc Vandenbroeck, stručni suradnik za naučne projekte, CHAFEA. Nakon toga prezentovane su odabrane incijative finansirane od strane Zdravstvenog programa EU i incijative finansirane od strane drugih programa EU.

Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora predstavile su zajednički projekat NeurNet “Mreža upravljanja u zdravstvu za pacijente sa farmakorezistentnom epilepsijom i pacijente u odmaklim stadijima Parkinsonove bolesti”, koji je prezentovala Dženita Hukić iz Federalnog ministarstva zdravstva, FBiH.

Diseminacijskom događaju su prisustvovali i zaposlenici UKC Tuzla, doc. dr. Nihad Mešanović, načelnik Sektora za informacione tehnologije, dr.med. Amra Iljazović, neurolog i dr. med. Leila Avdić, neurolog.

Početkom novembra se očekuje isporuka preostale opreme neophodne za uspostavu NeurNet mreže u UKC Tuzla, kada će i prvi pacijenti biti korisnici ovog značajnog projekta.