U Općini Kalesija počinje anketiranje građana o privatnim i poslovnim putovanjima

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalni zavod za statistiku obavještava građane Općine Kalesija, da će se od 17.10.2019. do 31.10.2019.godine izvršiti anketirane domaćinstava o privatnim i poslovnim putovanjima u 2019.godini.

Anketiranje kućanstva na terenu obavljat će akreditovani anketari, ovlašteni od Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima na području Općine Kalesija.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove  izuzetno značajne aktivnosti za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Prikupjeni podaci su povjerljivi i bit ce objavljeni u agregiranom obliku. Zaštita ličnih podataka i povjerljivosti istih je zagarantovana, shodno članoovima 36. Do 42.Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.