U ovoj godini preko milion KM za forenzička vještaćenja

U ovoj godini preko milion KM za forenzička vještaćenja

Objavio: -

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o usvajanju Strateškog plana opremanja Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za period 2015 – 2017. godine u ukupnoj vrijednosti od oko tri miliona konvertibilni maraka, od čega će u 2016. godini biti uloženo 1.250.000,00 KM.

Strateški plan je usmjeren na otvaranje novih laboratorijskih kapaciteta, pored već uspostavljenih, što će doprinijeti efikasnijem funkcioniranju tužilaštava i sudova. Istovremeno će stvoriti nove uštede budžetskih sredstava koja se sada izdvajaju za vještačenja u laboratorijama drugih država.

Daljnjom izgradnjom kapaciteta Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja stvorili bi se preduvjeti za akreditaciju u skladu s međunarodnim standardom BAS ISO/IEC 17025, čime bi se omogućilo članstvo u Evropskom udruženju forenzičkih institucija (ENFSI), što je od izuzetnog značaja za BiH, istaknuto je iz Vijeća ministara BiH.