U posjeti TK federalna ministrica obrazovanja i nauke, za učenike OŠ Pazar novi kabinet informatike

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Jedna od olakšica koju će učenici Osnovne škole Pazar u narednom periodu moći koristiti je potpuno opremeljen kabinet za nastavni predmet informatiku. To je i jedan od razloga zašto su danas sa osmijesima na licu dočekali delegaciju federalnog i kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Ovaj za učenike izuzetno koristan projekat, osim Osnovne škole Pazar, sufinansiralo je i federalno ministarstvo obrazovanja i nauke koje je za nabavku opreme izdvojilo 50 hiljada KM, dok je škola izdvojila sredstva za rekonstrukciju kabineta i nabavku namještaja.

“Kao što vidite učenici su vidno zainteresovani za ovaj vid nastave. Do sad nismo mogli sprovoditi neke oblasti iz informatike, a od danas naši učenici mogu da kažu da su uveliko u 21. vijeku. U našoj školi se uveliko puno uči na programiranju i ja se nadam da su ovo naši budući injženjeri.”, istakao je Almir Dorić, direktor OŠ Pazar.

“Ja bi se zahvalila svim Tuzlacima u smislu da ondje gdje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na bilo koji način sufinansira poboljšanje uvjeta i u predškolskom, osnovnom i srednjem visokom obrazovanju i razvoju, naučno-istraživačkom i naučnom sektoru, dao ni to iskoriste zaista u svakom mogućem smislu za dobro djece i studenata.”, dodala je Elvira Delibegović, federalna ministrica obrazovanja i nauke .

Federalno ministarstvo izdvojilo je sredstva u iznosu od 40 hiljada KM za obnovu podova u Centru za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla koji su potpuno uništeni u poplavama prethodne godine. I Kantonalno ministarstvo će za nabavku stolarije, sanaciju krva i ostalih radova Centra izdvojiti 205 hiljada KM. Na današnjem sastanku sa federalnom ministricom, bilo je riječi i o izgradnji Muzičke škole u Tuzli ali i o školskoj zgradi u Vučkovcima na području Gradačca koja još uvijek čeka đake.

“Mi ćemo u narednih mjesec dana najvjerovatnije uspjeti da otvorimo tu školu i ne samo tu Područnu školu od Osnovne škole Mehmed beg kapetanović, mi sličan projekat imamo i sa OŠ Ivan Goran Kovačić iz Gradačca, Područna škola Požarike. Zaista se nadam da ćemo za jedan dan moći da otvorimo obje područne škole. Zaista ono što je ostalo da se uradi je tehničke prirode i mi smo pri samoom završetku i još jednom, u narednih mejsec dana otvaramo obje škole i učenici ulaze u iste.”, tvrdi Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK.

Cilj današnje posjete federalne ministrice obrazovanja i nauke jeste intenzivirati zajedničke aktivnosti i prioritete u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i razmjena informacija oko do sada realiziranih ali i planiranih projekata, istaknuto je danas.