U povodu obilježavanja Dana nezavisnotsi BiH otvorena izložba „Kuća sjeveroistočne Bosne“

U povodu obilježavanja Dana nezavisnotsi BiH otvorena izložba „Kuća sjeveroistočne Bosne“

Objavio: -

U povodu obilježavanja 26. godišnjice nezavisnosti BiH, Muzej istočne Bosne i Zavod za zaštitu kulturno historijskog prirodnog nasljeđa TK priredili su izložbu „Kuća sjeveroistočne Bosne“ a riječ je o građevinama koje se nalaze na teritoriji TK.  Neke od njih proglašene su nacionalnim spomenicima kulture u BiH.

„Cilj nam je da promovišemo kulturno-historijsko prirodno nasljeđe učenicima osnovnih i srednjih škola ali i našim posjetiocima, jer će sada biti i veći broj posjeta Muzeju.“ – kazao je Esaf Lević, direktor Muzeja istočne Bosne Tuzla.

Na izložbi su prezentovane makete kuća ruralnog tipa koje su bile građene na području sjeveroistočne Bosne. Kroz ovu izložbu prikazan je dio prošlosti, i graditeljskog naslijeđa.

„U te objekte između ostalog kao i u druge vidove tradicije ugrađeni su djelovi našeg identiteta i korz razumjevanje tih objekata kroz njihovu interpretaciju posmatranje doživljanje mi zapravo doživljavamo i razumijemo dio sebe.“ – kazao je Mirsad Kunić, univerzitetski profesor.

Na izložbi je na sedamnaest panoa predstavljeno deset starih bosanskih kuća sa sedam arhitektonskih opisa stare arhitekture. Pored panoa na izložbi je predstavljeno i dest maketa koje su po uputama Zavoda izradili učenici srednje Građevinsko-geodetske škole iz Tuzle a neke od njih su i nacionalni spomenici BiH.

„Radi se o kući Čamdžića u Puraćiću općina Lukavac, o konaku Suljagića u Srebreniku o kući Mare Popović u Gračanici, o kući Husen kapetana Gradašćevića u Gradačcu a ostale kuće koje nisam pomenuo a nalaze se na listi su od velikog značaja kulturno historijsko naslijeđe TK.“ – istakao je Semir Hadžimusić, stručni saradnik u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK.

Kuća Bugilovića u Gornjoj Tuzli u skorijoj budućnosti mogla bi biti proglašena nacionalnim spomenikom BiH, a ova kuća izgrađena je krajem devetnaestog stoljeća za vrijeme vlasništva Hadži Mehage Bugilovića.