U prethodnih devet godina TK oštećen za oko 300 miliona KM

U prethodnih devet godina TK oštećen za oko 300 miliona KM

Objavio: -
novac-km

Deficit koji u Budžetu TK iznosi oko 35 miliona KM, možda bi i mogao biti pokriven ukoliko se u Zakon o pripradnosti javnih prihoda izmjeni član devet, kojim se određuju preferencije za Sarajevski, Bosansko- podrinjski, Livanjski i Posavski kanton. Tema danas održanog sastanka je tražiti podršku od predstavnika vlasti drugih kantona u Federaciji BiH koji su također oštećeni sadašnjom raspodjelom javnih prihoda u FBiH.

Poslanici sa područja TK koji participiraju u Parlamentu FBiH, poslanici u Skupštini TK, sindikati budžetskih korisnika, organizacije i udruženja korisnika budžeta iz oblasti Boračko-invalidske zaštite, poljoprivrede i socijalne zaštite i profesori Univerziteta u Tuzli, koji su i pokretači inicijative izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, danas su potpisali zajedničku Izjavu kojom se obavezuju da se Inicijativa zakona  nađe na sjednici parlamenta BiH. Cilj danas održanog sastanka jeste podrška prijedlogu Inicijative Vlade Tuzlanskog kantona za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je po svemu sudeći diskriminirajući. Vlada TK uradila je analizu stanja javnih prihoda sa ili bez preferencijala koja je pokazala da je TK zakinut prema projekcijama u 2015. godini za 41,4 miliona maraka, a u prethodnih devet godina za oko 300 miliona. Očekuje se da će deficit u Budžetu TK za 2014. godinu biti oko 20 miliona KM.

„Smanjen priliv javnih prihoda po osnovu PDV-a u Budžet TK, doveo je do deficita u TK, doveo je do ograničavanja razvoja, pa tako imamo situaciju da imamo preko 20% više nezaposlenih nego zaposlenih u TK, dok u sarajevskom imamo obrnutu situaciju.“, kaže  Bahrija Umihanić, premijer TK.

Predviđeno je formiranje koordinacionog tijelo čiji je zadatak da koordinira aktivnosti sa kantonima koji su ovim zakonom oštećeni. Ukoliko do dođe do određenih Izmjena u zakonu, još šest kantona bi bilo u boljoj poziciji, dodaje premijer, te tvrdi da bi onda manje sredstava dobila tri kantona među kojima bi najveće umanjenje bilo za Sarajevski kanton. Prosječna plata u TK je za 39 posto niža u odnosu na prosječnu platu  u sarajevskom kantonu. Posljednji pokretači Incijative su i ugledni profesori Univerziteta u Tuzli. 

„Prihod ukupan godišnji po glavi stanovnika po informacija iz Federalnog zavoda za statistiku je 5200 KM, dok Sarajevski kanton 13730, to je dva i po puta. To je radikalnije još nego kada su u pitanju ovi drugi koeficijneti.“, dodaje Edin Delić,  profesor Univerziteta u Tuzli.

„Kolegij Skupštine TK je raspravljao o ovoj Inicijativi za koju je dao maksimalnu pdoršku i ono što bude trebalo od Skupštine TK, nadam se da ćemo mi kao Skupština podebljat tu Inicijativu.“, ističe Senad Alić, predsjednik Skupštine TK.

No i Sindikat obrazovanja TK svojevremeno je ukazivao na štetne odredbe ovog zakona zalažući se za pravednu i ravnopravnu raspodjelu javnih prihoda na prostoru FBiH. Time bi se povećala prihodovna strana u Budžetu TK, te bi bilo moguće zadržati postojeći nivo radno-stečenih prava radnika koji plate i naknade primaju iz budžeta.