U Prijedoru danas kolektivna dženaza za 86 ubijenih osoba u proteklom ratu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Danas će u Prijedoru biti obavljena zajednička dženaza i ukop posmrtnih ostataka 86 žrtava koje su ubijene tokom proteklog rata na području Prijedora i Kotor Varoši.

Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci uglavnom ekshumirani na Korićanskim stijenama.

Najmlađe žrtve koje će ove godine biti ukopane su mladići koji su u momentu kada su ubijeni imali svega 19 godina: Samir (Sadika) Garibović, Emir (Kemala) Đonlagić i Suad (Mehe) Kljajić. Suad će biti ukopan zajedno sa svojim ocem Mehom.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana ove godine je Bećir (Adema) Bešić koji je rođen 1931. godine.

Ove godine konačni smiraj će naći otac i sin, Elezović Hajrudin i Jasmin, braća Edin i Emir  Elezović te Fahrudin Elezović.

Zajedno će ukopani biti i otac i sin Šerifi Zafir Bajrić te braća Zulić, Mirsad i Suad, braća Jakupović, Armini Dedo, braća Grabić Mustafa i Vejsil, te braća Sivac, Nedžad i Edin.

Nakon kolektivne dženaze, posmrtni ostaci žrtava biće ukopani u različitim mezarijima, a u skladu sa željama njihovih porodica. Najveći broj žrtava, 68 njih, će biti ukopan u Šehidskom mezarju Kamičani dok će ostali biti ukopani u Šehidskim mezarjima Čarakovo, Hambarine, Bišćani, Skela, Rizvanovići te Šehidskom mezarju Dabovci u Kotor Varoši.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane nakon kolektivne dženaze u Prijedoru su:

Zulić (Latif) Nedžad (1970)

Zulić (Uzeir) Mesud (1966)

Balić (Selim) Jusuf (1951)

Beriša (Smail) Razim (1964)

Čolić (Muho) Hamdija(1961)

Muretčehajić (Hase) Idriz (1958)

Zulić (Alija) Mirsad(1961)

Zulić (Alija) Suad(1965)

Bajrić (Ramo) Šerif(1941)

Bajrić (Šerif) Zafir(1971)

Mujkanović (Redžep) Fahrudin (1963)

Sivac (Ibrahim) Merzuk(1961)

Šljivar (Halil) Omer(1963)

Sikirić (Smail) Mesud(1966)

Hodžić (Redžep) Rasim(1955)

Mujkanović (Esad) Senad (1971)

Grabić (Meho) Mustafa(1969)

Grabić (Meho) Vejsil (1971)

Bešić (Adem) Bećir (1931)

Jezerkić (Avdaga) Ahmet (1952)

Kahrimanović (Fehim) Dursum (1958)

Bešić (Meho) Nihad (1971)

Kešić (Hasan) Senad (1964)

Blažević (Hamdija) Ahmet (1962)

Garibović (Sadik) Samir(1973)

Bašić (Muharem) Rasim (1941)

Mehmedagić (Bećo) Ale (1951)

Jakupović (Mustafa) Armin (1967)

Jakupović (Mustafa) Dedo (1950)

Trnjanin (Ibrahim) Zijad (1946)

Bešić (Muhamed) Nihad (1966)

Kahrimanović (Edhem) Almir (1963)

Mrkalj (Omer) Himzo (1942)

Salihović (Hilmo) Nedžad (1970)

Kapetanović (Mustafa) Alija (1970)

Ališić (Mehmed) Edin(1966)

Turkanović (Hamdija) Suad (1960)

Sivac (Munib) Nedžad(1971)

Sivac (Munib) Edin (1966)

Sivac (Šefik) Kasim (1968)

Krivdić (Zijad) Muharem (1971)

Fazlić (Refik) Almir (1960)

Mujkanović (Murat) Fadil (1940)

Bešić (Smajo) Nedžib (1954)

Pervanić (Omer) Mesud (1956)

Crnić (Derviš) Uzeir (1937)

Tadžić (Ibrahim) Zijad (1953)

Hegić (Avdo) Mesud (1955)

Vehabović (Miralem) Mirsad(1966)

Pervanić (Zaim) Mustafa(1942)

Kuburaš (Ćazim) Sabahudin (1971)

Elezović (Kasim) Fahrudin(1947)

Elezović (Salih) Hajrudin (1947)

Elezović (Hajrudin) Jasmin(1971)

Elezović (Muharem) Emir (1970)

Elezović (Muharem) Edin (1968)

Medić (Hilmija) Šefik(1949)

Muranović (Salih) Samir(1968)

Garibović (Emin) Zuhdija(1966)

Čejvan (Hasan) Alija (1950)

Čejvan (Ibrahim) Zijad (1967)

Mahmuljin (Arif) Ibrahim(1963)

Garibović (Osman) Šefik(1957)

Hrnić (Mumin) Harun(1967)

Kulašić (Mustafa) Husein(1970)

Muretčehajić (Jusuf) Edin(1971)

Kadirić (Meho) Zuhdija(1959)

Jaskić (Jasim) Fehret (1960)

Kulašić (Omer) Abaz (1950)

Krivdić (Mehmed) Nihad (1953)

Đonlagić (Kemal) Emir(1973)

Kljajić (Ahmet) Meho (1954)

Kljajić (Meho) Suad (1973)

Jakupović (Rešid) Ibrahim(1954)

Oruč (Osman) Refik (1970)

Gutić (Hasan) Mirsad (1968)

Avdić (Sulejman) Rasim(1939)

Bešić (Hamid) Zilhad (1941)

Blažević (Sulejman) Šerif (1947)

Softić (Edhem)Ekrem(1963)

Blažević (Sejdo) Džemal (1970)

Čolić (Đemal) Hasan (1971)

Kararić (Emin) Zebir (1945)

Kararić (Ahmet) Isak (1959)

Šljivar (Imšir) Omer (1960)

Blažević (Avdo) Elvir(1972)