22 C
Tuzla
12.08.2022.

U prošloj godini smanjeni rashodi i broj zaposlenih u institucijama BiH

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u prošloj godini iznosili su 1.056.921.442 KM i za 6% su viši u odnosu na planirane. Istovremeno su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 929.555.358 KM i manji su za oko 59,5 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu, zbog privremenog finansiranja institucija BiH tokom cijele 2021. godine.

Smanjenje rashoda se u prvom redu odnosi na manje izvršenje tekućih grantova i transfera, kao i manje izvršenje kapitalnih izdataka institucija BiH u odnosu na prethodnu godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih ostale na istom nivou kao u 2012. godini, čime je nastavljena primjena odluka Vijeća ministara BiH o njihovom smanjivanju. Istovremeno je prošloj godini zabilježeno smanjenje broja zaposlenih u institucijama BiH.

U prošloj godine, sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog državnog duga su izmirene pravovremeno u ukupnom iznosu 772.787.436,86 KM.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će ovaj izvještaj Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH, a bit će objavljen na web-stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I – III 2022. godine, kada je na snazi bilo privremeno finansiranje.  

Prema Izvještaju, ukupni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama BiH u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 236.891.731 KM, a rashodi i izdaci 214.862.641 KM i manji su za oko 8,5 miliona KM u odnosu na na isti period prethodne godine.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za servisiranje vanjskog duga BiH u ovom periodu iznosili su 165.374.433 KM i manji su za oko 8,8 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

POSLJEDNJE DODANO