U proteklom periodu održana tri sastanka između BiH i EU

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH usvojilo je pojedinačne informacije o tri sastanka između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koja su održana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine.

Usvojene su i Preporuke Evropske unije sa ovih sastanaka i Operativni zaključci sa listom propratnih aktivnosti te doneseno više zaključaka za njihovo ispunjavanje i ostvarivanje daljnjeg progresa u oblastima o kojima se razgovaralo na ovim sastancima.

Riječ je o informacijama Direkcije za evropske integracije  o održanom trećem sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje, o održanom trećem sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku te o održanom trećem sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača.