U prva dva mjeseca 2019. godine prikupljeno više od 865 miliona KM poreza

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – februar 2019. godine uplatili su 865.370.961 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 65.919.238 KM više u odnosu na januar – februar 2018. godine ili iskazano u procentu više za 8,25%. 

 

R.br. Kantoni januar–februar  2018. januar-februar  2019. index

jan-feb

19/18. (%)

razlika u KM učešće u ukupnoj naplati(%)
1. Sarajevski 295.766.255 328.107.395 110,93 32.341.140 37,92
2. Tuzlanski 124.162.646 133.338.478 107,39 9.175.832 15,41
3. Hercegovačko-neretvanski 100.677.145 108.226.415 107,50 7.549.270 12,51
4. Zeničko-dobojski 103.632.613 107.430.200 103,66 3.797.587 12,41
5. Srednjobosanski 62.150.389 71.229.901 114,61 9.079.512 8,23
6. Unsko-sanski 50.790.543 51.787.728 101,96 997.186 5,98
7. Zapadno-hercegovački 30.474.459 31.686.303 103,98 1.211.844 3,66
8. Kanton 10 14.578.875 14.444.701 99,08 -134.174 1,67
9. Bosansko-podrinjski 9.459.989 10.061.767 106,36 601.779 1,16
10. Posavski 7.758.808 9.058.071 116,75 1.299.263 1,05
  Ukupno 799.451.723 865.370.961 108,25 65.919.238 100,00

 

U periodu januar – februar 2019. godine u odnosu na januar – februar 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 23.625.375 KM, ili iskazano u procentu za 8,94 %. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

  • poreza na dobit u iznosu od 381.129 KM, što je više za 28,60% ili 10.982.123 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 25,95 % ili za 7.691.958 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 37,58 % ili za 3.290.165 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 560.358 KM, što je manje za 3,26% ili za 1.164.390 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 468 KM, što je manje za 28,78 % ili za 81.419 KM; 
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 215.568 KM, što je povećanje za 14,08 % ili za 9.653.058 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 682.426 KM, što je manje za 2,05 % ili za 1.583.741 KM.
 Povećana naplata doprinosa za PIO

U periodu januar – februar 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 576.955.030 KM, što u odnosu na isti period 2018. godine predstavlja povećanje za 42.250.345 KM ili iskazano u procentu za 7,90 %.

Naplaćeni doprinosi iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 682.381 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 993.185 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 279.464 KM.