U prva tri mjeseca povećani prihodi u FBiH za 7,4 posto

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – mart 2019. godine uplatili su 1.348.527.839 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 93.036.596 KM više u odnosu na januar – mart 2018. godine ili iskazano u procentu više za 7,41 %.

U periodu januar – mart  2019. godine u odnosu na januar – mart 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 31.348.600 KM, ili iskazano u procentu za 7%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

-poreza na dobit u iznosu od 110.079.530 KM, što je više za 3,24 % ili 3.450.813 KM, od čega je zabilježen pad naplate poreza na dobit preduzeća za 4,03 % ili za 3.343.085 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 28,70 % ili za 6.793.898 KM;

-porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 52.492.949 KM, što je više za 2,17 % ili za 1.114.071 KM;

-ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 277.575 KM, što je manje za 31,89 % ili za 129.978 KM;

-porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 121.279.423 KM, što je povećanje za 13,25 % ili za 14.190.964 KM;

-naknade i takse naplaćene su u iznosu od 116.567.767 KM, što je više za 4,30 % ili za 4.810.885 KM.

U periodu januar – mart  2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 868.094.534 KM, što u odnosu na isti period 2018. godine predstavlja povećanje za 61.087.864 KM ili iskazano u procentu za 7,57 %.

Naplaćeni doprinosi iznose:

doprinosi za PIO/MIO 487.928.624 KM;

doprinosi za zdravstveno osiguranje 340.332.045 KM;

doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 39.833.865 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.3.2019. godine je 526.506 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.