U prvih devet mjeseci pripadnici MUP –a TK rasvijetlili 72 koruptivna djela

     

U prvih devet mjeseci 2019. godine pripadnici Uprave policije MUP-a TK rasvijetlili su 85 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala i korupcije, od čega se 72 djela odnose na koruptivna krivična djela. Prema statsitičkim podacima MUP –a TK to je za 30 % više u odnosu na isti period 2018. godine. Tuzlanski kanton usvojio je plan borbe protiv korupcije. No, da bi taj plan bio realizovan neoohodna je saradnja vlasti, kako u BiH, tako i na nivou Knatona, kazao je direktor Uprave policije MUP –a TK Dževad Korman, koji je dodao da Uprava policije posebnu pažnju posvećuje borbi protiv korupcije u vlastitim redovima. Taj posao olakšale su u izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima.

„Takav zakonski okvir nam je omogućio da u toku 2019. godine za one policijske službenike za koje se utvrdilo da su počinili koruptivno krivično djelo kroz disciplinski potupak se prekine radi odnos za pet policijskih službenika, dok se za jednog namještenika vodi još uvijek disciplinski postupak“, izjavio je Dževad Korman, direktor Uprave policije MUP- a TK. 

Ovakav zakonski okvir jedinstven je u BiH te u tom smislu Uprava policije MUP –a TK prednjači u borbi protiv korupcije, kazao je Korman. U borbi protiv korupcije policiji pomažu i građani, a današnje aktivnosti imaju za cilj upravo to – podići na veći nivo saradnju građana i policije. Kada policija zaprimi prijavu o postojanju korupcije ona poduzima sve mjere i radnje s ciljem istraživanja tih navoda.

„Uglavnom su to anonimni pozivi i svaki poziv od strane bilo kojeg građanina koji se zaprimi, njemu se pristupa krajnje ozbiljno, izvrše se provjere i moram reći da je dobar dio tih poziva bio s razlogom i da je dobar dio djela koje smo kasnije rasvjetlili proizašao iz poziva građana“, kazao je Korman. 

S ciljem podizanja svijesti o borbi protiv korupcije  mlađih generacija u navedenoj kampanji učestvovali su i učenici završnih razreda JU Mješovite srednje saobraćajne škole u Tuzli, koji su zajedno sa policijskim službenicima učestvovali u raspodjeli promotivnog materijala i popunjavanju upitnika.

„Smatram da su građani Tuzle veoma malo upućeni u borbu protiv korupije i danas smo tu da izvrđimo anketiranje i podijelimo promotivne letke kako bi oni bili upućeni u samu korpciju i kako da spriječe dalji nastanak korupcije“, izjavila je Melisa Suljić, učenica JU Mješovita soabraćajna škola Tuzla.  

Sumnju u postojanje krivičnog djela korupcije građani mogu prijaviti pismeno ili usmeno ali i putem telefona 122. Kada se postoji da postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo korupcije, policijski organi o tome sačinjavaju izvještaj koji prosljeđuju tužilaštvu.