U RS će majke njegovateljke dobijati naknade

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U Republici Srpskoj (RS) po prvi se uvodi naknada za majke, odnosno roditelje-njegovatelje, najavio je danas entitetski ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.

To pravo bit će priznalo onima koji se brinu o djeci sa smetnjama u razvoju.

Riječ je o pravu koje se odnosi na nekih 1.000 porodica, koje imaju teško oboljelu djecu.

– Kada se saberu sva prava koja porodica ima po osnovu oboljelog djeteta, dobijemo iznos iznad 500 KM, odnosno, da minimum socijalne sigurnosti za ove porodice u budućnosti dođe na nivo najniže projektovane plate u RS – istakao je Šeranić.

Najavio je također da će Vlada RS-a u narednom periodu u potpunosti preuzeti isplatu naknada za porodilje, čime će rasteretiti poslodavce.

Izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti RS-a predviđerno je da se za te namjene iz budžeta izdvoji oko 2,4 miliona KM.

 

Izvor: RTV Slon/FENA/