U RS-u izvršena kontrola više od 20 hiljada osoba koje su u kućnoj izolaciji

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Na području Republike Srpske jučer je iskontrolisano 3.241 osoba za mjere kućne izolacije.

Tom prilikom je utvrđeno da 11 osoba nije poštovalo tu mjeru zbog čega su im izrečene prekršajne kazne.

Do sada je iskontrolisano  20.114 osoba za mjere kućne izolacije od čega njih 191 ovu mjeru nije ispoštovalo.