U saradnji sa SZO tražiti rješenja za zdravstveno zbrinjavanje migranata u BiH

U saradnji sa SZO tražiti rješenja za zdravstveno zbrinjavanje migranata u BiH

Objavio: -

Delegacija Bosne i Hercegovine predvođena ministrom civilnih poslova BiH Adilom Osmanovićem, u okviru ministarskog sastanka država Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope, održanog u Tel Avivu, razgovarala je sa direktoricom Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu Zsuzsannom Jakab o zbrinjavanju migranata u Bosni i Hercegovini.

Ministar Osmanović rekao je da se BiH trenutno suočava s velikim izazovima uzrokovanim svakodnevnim pristizanjem velikog broja migranata iz ratom razorenih država sa sjevera Afrike i Bliskog Istoka, koji na putu ka državama Evropske unije sve više koriste BiH kao tranzitnu državu.

Izazovi su posebno izraženi u zdravstvenom sektoru i ogledaju se u nemogućnosti zdravstvenih ustanova da u okviru postojećih kapaciteta odgovore potrebama zaštite zdravlja građana i migranata smještenih u privremenim migrantskim centrima.

Ministar je istakao da se sve veći broj zdravstvenih ustanova obraća Ministarstvu civilnih poslova BiH za pomoć i  finansijsku podršku.

– U posebno teškoj situaciji su domovi zdravlja Bihać i Mostar, imajući u vidu sve veći broj migranata smještenih u privremenim migrantskim centrima, kao i činjenicu da domovi zdravlja ne raspolažu s dodatnim finansijskim sredstvima za pružanje medicinske pomoći migrantima osim onih planiranih za redovno poslovanje domova zdravlja. Medicinski timovi zdravstvenih ustanova svakodnevno pružaju medicinsku pomoć osobama smještenim u privremenim migrantskim centrima. Redovno se vrši i deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija prostora u kojim su migranti smješteni, kontejnera za tuširanje i eko-mobilnih toaleta – rekao je Osmanović.

Ministarstvo civilnih poslova BiH obavijestilo je UN organizacije sa sjedištem u BiH (Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF i Populacijski fond UN-a) o teškoj situaciji s kojom se zdravstveni sistem suočava, te zatražilo pomoć i podršku u nastojanjima da se zaštiti zdravlje svih građana koji se svakodnevno obraćaju za medicinsku pomoć.

– Direktorica Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Zsuzsanna Jakab najavila je da će u BiH u periodu od 22. do 24. jula boraviti eksperti Svjetske zdravstvene organizacije za migracijsko zdravlje, koji će obići lokacije gdje se nalaze migranti, sagledati situaciju i dati preporuke za dalje djelovanje – saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Dokument Svjetske zdravstvene organizacije koristit će se za traženje pomoći drugih međunarodnih organizacija u pružanju zdravstvene zaštite migrantima, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

 

Izvor: RTV Slon/Fena