U srijedu počinje podjela markica pripadnicima boračke kategorije sa područja Kalesije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (demobilisani branioci, ratni vojni invalidi, porodice šehida – poginulih branilaca, dobitnici najvećih ratnih priznanja i članovi njihovih porodica) sa područja općine Kalesija da će Služba za opću i društvene djelatnosti, Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica početi sa podjelom premija – “markica” zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu, počev od 26.02.2020. godine u skladu sa  Instrukcijom za primjenu  odredbi Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u vezi ostvarivanja prava na premiju zdravstvenog osiguranja broj: 15/1-02-000856/19 od 14.01.2019. godine.