-1 C
Tuzla
01.02.2023.

U trećem kvartalu broj nezaposlenih smanjen za 5,7 posto

U BiH je u trećem kvartalu radnu snagu činilo 1,366 miliona osoba od kojih je 1,163 miliona ili 85,2 posto zaposlenih i 203.000 ili 14,8 posto nezaposlenih, podaci su sprovedene ankete o radnoj snazi u BiH.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba se povećao za 0,8 posto, a broj nezaposlenih se smanjio za 5,7 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U trećem kvartalu od ukupnog broja nezaposlenih lica njih 50.000 ili 24,8 posto je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 37.000 ili 18,2 posto tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine, dok je broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio 115.000 ili 57 posto.

Prema podacima iz ankete, od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu, 846.000 ili 61,9 posto su muškarci, a 520.000 ili 38,1 posto su žene.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba, 744.000 ili 63,9 posto su muškarci, a 420.000 ili 36,1 posto žene, a od ukupnog broja nezaposlenih, 102.000 ili 50,4 posto su muškarci, a 101.000 ili 49,6 posto su žene.

U posmatranom periodu, od ukupne radne snage 66 odsto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 25,1 posto onima od 50 do 64 godine, 7,9 odsto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,1 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba, 66,7 posto pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2 posto onima od 50 do 64 godine, 5,9 odsto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,2 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, 61,9 posto pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,2 posto grupi od 15 do 24 godine, 18,4 odsto starosnoj grupi od 50 do 64 godine i 0,4 posto ima 65 i više godina.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 69,3 posto, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21,1 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,7 posto.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 69,5 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 22,1 posto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,5 posto.

Obrazovna struktura nezaposlenih lica pokazuje da 68,2 posto ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede oni sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 16,5 posto, te osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 15,4 posto.

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih lica u uslužnim djelatnostima – 59,1 posto, zatim u industriji i građevinarstvu 33,4 posto i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 7,5 posto.

Anketa je sprovedena na uzorku koji je u trećem kvartalu obuhvatio 10.728 domaćinstava, a anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.

S ciljem usklađivanja sa EU regulativama i zahtjevima Eurostata, od 2020. godine se sprovodi postupak kalibracije pondera prema procjenama stanovništva po petogodišnjim starosnim grupama i polu.

POSLJEDNJE DODANO