U Tuzli održan seminar o temi “Etika i integritet u privatnom sektoru”

Foto: Ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Kantonalna privredna komora Tuzla u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i Agencijom za prevenciju korupcije u BiH nastavljaju svoj kontinuirani proces edukacije privrednika TK. Povodom toga danas je organizovan i seminar o temi „Etika i integritet u privatnom sektoru“. Etika u poslovanju izuzetno je važna obzirom na to da se firme sve više okreću globalnom tržištu i sve više posluju sa internacionalnim kompanijama.

“S tim u vezi cilj današnjeg seminara je da naše privrednike upoznamo sa međunarodnim standardima i kriterijima koji se odnose na etiku u poslovanju, da ih upoznamo sa primjenom ISO standarda koji se odnosi na upravljanje, menadžment borbe protiv mita i korupcije, te da ih upoznamo sa strateškim dokumentima BIH o temi Etike i poslovnog integriteta” – kazala je Edina Kurtić, rukovodilac sektora Udruženja Kantonalne provredne komore Tuzla.

“Dat ćemo danas konkretne primjere, pošto Agencija ima preventivne nadležnosti, na koji način, koje alate koristiti, kako spriječiti uzroke korupcije u TK” – istakao je Vladica Babić, pomoćnik ravnatelja u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH.