U Tuzli promovisana knjiga “Uputstvo za upotrebu uma”

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 
U petak, 18.oktobra 2019. godine, na Filozofskom fakultetu u Tuzli održana je promocija knjige “Uputstvo za upotrebu uma” autora mr. Naide Ljume i Mensura Pavice. Promotori su bili prof. dr. Mirsad Kunić, prof. dr. Sead Nazibegović, ak. prof. dr. Šefket Krcić i mr. Mirela Karahasanović, a moderatorica mr. Amela Delić.
Publici se obratio i prof. dr. Kadrija Hodžić koji je pohvalio autore i kazao da kad profesori imaju takve sljedbenike, kao što su Ljuma i Pavica mogu biti mirni.
Profesor Šefket Krcić istakao je da je smisao školovanja da se objavljuju djela, te da je ovom knjigom obogaćen odsjek za filozofiju i cijeli akademski svijet. Um je ono što čovjeka pokreće, inspiriše i on je kako filozofska, tako i medicinska inspiracija. Ljuma i Pavica, kako je kazao, žele čovjeka izvesti iz svijeta skučenosti i razbiti neke od predrasuda.
,,Postoje knjige koje može jedan autor napisati i postoje knjige koje samo dva ili više autora mogu napisati. Ja sam težio ka tome da napišem ‘Uvod u filozofiju’ u kojoj bi svako mogao naći poneku korist za svoj život, a Naida je imala ideju o tome da dokaže koliko je sloboda značajna i bitna te smo zajedničke ideje sklopili u ovu knjigu” – kazao je  Pavica na promociji.”
Profesor Kunić predstavio je Naidu Ljumu kao lidera-aktivistkinju sa visokim stepenom znanja, a Mensura Pavicu kao veoma inspirativnog studenta filozofije. Svi su promotori imali riječi hvale za djelo. Na promociji je, između ostalog, naglašeno da odsustvo mišljenja dovodi do gubitka slobode i da um konstantno mora razvijati svoje ideje. Moramo biti otvoreni za dijalog da bismo bili otvoreno društvo.
Autorica knjige Naida Ljuma ističe da je upitnik zapravo simbol mišljenja i da u svim pitanjima zapravo već i jesu odgovori.“Ono oko čega sam ja najviše radila sa kolegom Pavicom jeste sinteza mišljenja, slobode, djelovanja i stvaranja.” naglašava Ljuma, te navodi da su određena pitanja postavljena kako bismo mi sami razmislili o odgovorima i pronašli ih.